Programmateam Deltaprogramma Maas: “2023 wordt een spannend jaar!”

Publicatiedatum: 13 december 2022“Komend jaar zal waarschijnlijk geheel in het teken staan van het “inregelen” van integrale gebiedsontwikkeling en wordt daardoor een...
Lees meer

Marij Pollux nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas

Publicatiedatum: 13 december 2022Marij Pollux is de nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas. Zij neemt daarmee het stokje over van Antoon Splinter. Marij Pollux is wethouder in Venlo en...
Lees meer

Bedijkte Maas werkt aan een eigen Panorama

Publicatiedatum: 13 december 2022“Op dit moment wordt gewerkt aan het Panorama Bedijkte Maas. Het geeft straks een overzicht van de regionale ontwikkelingen langs de Bedijkte Maas...
Lees meer

Nicolette Knols neemt afscheid van programmateam

Publicatiedatum: 13 december 2022Na twee jaar neemt Nicolette Knols afscheid van het programmateam van Deltaprogramma Maas. Nicolette was o.a. voorzitter van het procesoverleg. Vanaf 1...
Lees meer

Water en bodem voortaan sturend

Publicatiedatum: 13 december 2022Het Rijk maakt water en bodem sturend bij de inrichting van ons land. Drieëndertig ‘structurerende keuzes’ moeten zorgen voor voldoende...
Lees meer

Stapeling van spelregels vertraagt integrale gebiedsontwikkeling

Publicatiedatum: 13 december 2022Klimaatadaptatie, de woningbouwopgave en de stikstofaanpak. Nederland staat de komende jaren voor grote opgaven. Hoe pak je zulke urgente kwesties aan?...
Lees meer

Groen licht voor Maas-projecten

Publicatiedatum: 13 december 2022Op 9 november vond het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) plaats met de ministers Harbers en De Jonge....
Lees meer

Integraal Rivier Management krijgt vorm

Publicatiedatum: 13 december 2022De afgelopen maand zijn de eerste producten van Integraal Rivier Management (IRM) beschikbaar gekomen, breed verspreid en toegelicht. Zo is er een 50%...
Lees meer

Maas dient vijf projectvoorstellen in voor derde tranche PAGW

Publicatiedatum: 10 oktober 2022De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) is het programma waarmee het Rijk, zo veel mogelijk in samenwerking met medeoverheden en andere belanghebbenden...
Lees meer

Deltacommissaris Peter Glas: “De tijd van vrijblijvendheid is nu echt voorbij”

Publicatiedatum: 10 oktober 2022Op 20 september bood minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het Deltaprogramma 2023 aan de Tweede Kamer aan. Volgens Deltacommissaris Peter...
Lees meer

Staatssecretaris Heijnen spreekt met omwonenden van project ‘Over de Maas’

Publicatiedatum: 10 oktober 2022Dinsdag 20 september jl. bracht staatssecretaris Vivianne Heijnen (I&W) een werkbezoek aan het zandwin- en natuurontwikkelingsproject ‘Over de...
Lees meer

“Er is een omslag nodig in de manier waarop Noord-Brabant omgaat met water”

Publicatiedatum: 10 oktober 2022Donderdag 15 september 2022 presenteerde een onafhankelijke adviescommissie haar visie op de aanpak van droogte in Brabant. Het eindrapport kreeg de titel...
Lees meer