Publicatiedatum: 13 december 2022

Bedijkte Maas werkt aan een eigen Panorama

Bakenbomen aan de Maas

“Op dit moment wordt gewerkt aan het Panorama Bedijkte Maas. Het geeft straks een overzicht van de regionale ontwikkelingen langs de Bedijkte Maas en doet suggesties om synergie tussen regionale en nationale doelen slim te benutten. Op deze manier is het een uitnodiging van de partners binnen het regioproces Bedijkte Maas, om gezamenlijk kansen te verzilveren”, aldus Sarie Buijze van de provincie Noord-Brabant.

Rondom de Bedijkte Maas zien we veel opgaven, landelijke en regionale doelen en ontwikkelingen. Denk aan Integraal Rivier Management, de Programmatische Aanpak Grote Wateren, het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het advies van de Beleidstafel hoogwater en wateroverlast, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de verstedelijkingsstrategie.

Blauwdruk

In het Panorama Bedijkte Maas is in beeld gebracht welke doelen en ontwikkelingen er zijn en waar mogelijk synergie te realiseren is. Buijze: “Het Panorama Bedijkte Maas is geen blauwdruk van maatregelen, maar een hulpmiddel om verbindingen te maken waar effectief en gewenst.”

Uitgangspunt

Het Panorama Bedijkte Maas is een uitwerking van het Panorama Gelderse Rivieren voor het deeltraject de Bedijkte Maas. De principes zoals verwoord in het Panorama Gelderse Rivieren zijn uitgangspunt.

Energie

Er wordt een Panorama ontwikkeld voor 2050 met een doorkijk naar 2100, voor de gestuwde bedijkte Maas, de Getijdenmaas en de Bergsche Maas/afgedamde Maas. Bovendien bevat het Panorama straks suggesties voor een aantal gebieden waar op de korte, middellange termijn of langere termijn veel energie zit. Met deze suggesties kunnen de partners rondom de Bedijkte Maas zoeken naar mogelijke synergie tussen verschillende doelen en tussen projecten.

Overige berichten

Programmateam Deltaprogramma Maas: “2023 wordt een spannend jaar!”

Publicatiedatum: 13 december 2022“Komend jaar zal waarschijnlijk geheel in het teken staan van het “inregelen” van integrale gebiedsontwikkeling en wordt daardoor een...
Lees meer

Marij Pollux nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas

Publicatiedatum: 13 december 2022Marij Pollux is de nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas. Zij neemt daarmee het stokje over van Antoon Splinter. Marij Pollux is wethouder in Venlo en...
Lees meer

Nicolette Knols neemt afscheid van programmateam

Publicatiedatum: 13 december 2022Na twee jaar neemt Nicolette Knols afscheid van het programmateam van Deltaprogramma Maas. Nicolette was o.a. voorzitter van het procesoverleg. Vanaf 1...
Lees meer