Publicatiedatum: 10 oktober 2022

Deltacommissaris Peter Glas: “De tijd van vrijblijvendheid is nu echt voorbij”

Op 20 september bood minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het Deltaprogramma 2023 aan de Tweede Kamer aan. Volgens Deltacommissaris Peter Glas moeten Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de komende jaren meer tempo maken met de uitvoering van de maatregelen uit het Nationaal Deltaprogramma. Daarnaast zijn meer maatregelen nodig om de schade te beperken als het vanwege extreem nat of droog weer onverhoopt een keer misgaat.

Volgens Glas wordt de noodzaak om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering steeds groter. “Niet alles kan meer overal zoals we het gewend waren. Maar er liggen ook grote kansen om ons land en onze delta voor de lange termijn klimaatbestendig in te richten door het bodem- en watersysteem sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening.”

Advies

‘Maak werk van klimaatadaptatie’ was de titel van het laatste advies van de Deltacommissaris aan de ministers van IenW, LNV en VRO. De briefadviezen over woningbouw zijn goed ontvangen en Glas is verheugd dat minister De Jonge van VRO en minister Harbers van IenW aangeven dat klimaatbestendig en waterrobuust bouwen de norm moet worden.

 Uitdagingen integraal aanpakken

De titel van het Deltaprogramma 2023 – Versnellen, verbinden, verbouwen – brengt tot uitdrukking wat er komende jaren moet gebeuren om een leefbare en duurzame toekomst voor iedereen veilig te stellen. Het roept op tot actie. Actie van iedereen die al betrokken is bij het Nationaal Deltaprogramma, maar ook van partijen die nog niet voluit betrokken zijn. Glas: “Denk aan projectontwikkelaars,  ambtenaren in de ruimtelijke ordening, natuurbeheerders en energiemaatschappijen. Want als één ding duidelijk is, is het dat we de grootste uitdagingen waar we in Nederland voor staan, integraal moeten aanpakken. En dat niet alle oplossingen alleen van de overheid kunnen komen.”

Doen

Glas: “Daarom zeg ik tegen alle overheden en andere partijen die actief zijn in het ruimtelijke domein: verbind de opgaven voor natuur, duurzame landbouw en woningbouw met de opgave om Nederland klimaatadaptief te maken en neemt het water- en bodemsysteem als basis. De tijd van vrijblijvendheid is nu echt voorbij; ga het nu ook echt doen.”

Maaspartijen

Als samenwerkende Maas-partijen hebben we daartoe een kaart gemaakt met alle lopende projecten op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, natuur, waterkwaliteit, bevaarbaarheid en regionale economische ontwikkeling. Deze kaart is opgenomen in het rapport van de Deltacommissaris.

Meer weten?

  • U vindt het Deltaprogramma 2023 hier
  • De brochure ’Deltaprogramma 2023 in hoofdlijnen’ biedt een snelle blik op de hoofdlijnen van het Deltaprogramma 2023 en vindt u hier


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Een duik in de toekomst met de tussenbalans van het kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 14 december 2023We spraken met Jos van Alphen over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Deze werd bekend gemaakt tijdens het Nationaal Deltacongres op 9...
Lees meer

Co Verdaas benoemd tot Deltacommissaris voor Nationaal Deltaprogramma

Publicatiedatum: 14 december 2023De ministerraad heeft op voorstel van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de voordracht van Co Verdaas als regeringscommissaris...
Lees meer

Ontwerp Programma IRM is klaar

Publicatiedatum: 14 december 2023Het Ontwerp Programma IRM, voormalig genaamd Ontwerp Programma onder de Omgevingswet IRM, is klaar.
Lees meer