Voortgang IRM: eerste bouwstenen klaar

Publicatiedatum: 08 juli 2021De stuurgroep IRM heeft op 1 juli jl. twee belangrijke bouwstenen voor het Programma IRM vastgesteld: Beeld op de Rivieren en de Notitie Realistische Beleidsopties....
Lees meer

Aandacht en waardering voor Maaspark Ooijen-Wanssum

Publicatiedatum: 08 juli 2021De recent opgeleverde gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum staat volop in de publiciteit, nationaal én internationaal. Eind mei werd het projectgebied...
Lees meer

Advies Deltacommissaris: vasthouden aan waterveiligheidsnorm Maasvallei

Publicatiedatum: 08 juli 2021Het is gewenst om de waterveiligheidsnormen voor de Limburgse Maasvallei die in het Deltaprogramma 2015 zijn vastgesteld, ongemoeid te laten. Tot deze...
Lees meer

Nieuwe serie WBP's in aantocht

Publicatiedatum: 11 mei 2021Elke 6 jaar ontwikkelen de waterschappen een Waterbeheerprogramma of Waterbeheerplan (WBP). Daarin staan de doelen voor de komende zes jaar en geeft het...
Lees meer

Natuur RivierPark Maasvallei floreert

Publicatiedatum: 11 mei 2021De nieuwe natuur in het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei, dat zich uitstrekt tussen Maastricht en Thorn aan beide oevers van de Maas, floreert....
Lees meer

Ontwerp Nationaal Water Programma gepubliceerd

Publicatiedatum: 11 mei 2021Op dit moment ligt het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) ter inzage. Het NWP – dat een nadere uitwerking vormt van de Nationale Omgevingsvisie...
Lees meer

Verkenning waterreservoirs langs de Maas

Publicatiedatum: 11 mei 2021Beschikbaarheid van voldoende water nu en in de toekomst is belangrijk vanuit verschillende perspectieven. Het bufferen van water in en langs de Maas kan...
Lees meer

Programma IRM legt ook keuzes Barro-reserveringen vast

Publicatiedatum: 11 mei 2021Tijdens de SDM-vergadering van afgelopen maart is gesproken over de Barro-reserveringen voor binnendijkse maatregelen waterveiligheid. De regio heeft daarbij...
Lees meer

Voorverkenning ten noorden van Venlo van start

Publicatiedatum: 11 mei 2021In de Noordelijke Maasvallei, ten noorden van Venlo spelen op en langs de Maas tal van initiatieven en opgaven, zoals plannen voor de verplaatsing van...
Lees meer

Helderheid over begrensde gebiedsontwikkelruimte Maasvallei

Publicatiedatum: 11 mei 2021Op 30 maart jl. heeft minister Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer geïnformeerd over de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de nadere beleidsuitwerking...
Lees meer

Terugblik Ontwerpatelier Maas 2050 - Water Verbindt

Publicatiedatum: 11 mei 2021Op woensdag 28 april namen vele waterbestuurders en andere betrokkenen deel aan het online Bestuurlijk Ontwerpatelier Maas 2050 – Water Verbindt....
Lees meer

Advies 'Ecologische Systeemopgave PAGW-rivieren' gereed

Publicatiedatum: 22 februari 2021Dit advies beschrijft welke ingrepen en oppervlakten nodig zijn om toekomstbestendige grote wateren te realiseren waar hoogwaardige natuur goed samengaat...
Lees meer