Publicatiedatum: 22 februari 2021

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum afgerond

Nog een paar laatste loodjes en dan is gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum afgerond. De gigantische klus, waar enorm veel mensen jaren aan gewerkt hebben, is dan klaar. In november 2017 werd gestart met de werkzaamheden, nu hebben de inwoners van de regio een nieuw gebied. En een maand na de oplevering wordt het gebied ook gelijk serieus getest door de Maas en laat het zien dat het doet waarvoor het bedoeld is: ruimte geven aan de Maas.

Doelen bereikt

De doelen van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn eind vorig jaar bereikt. Gedeputeerde Carla Brugman is een trotse voorzitter van Stuurgroep Ooijen-Wanssum: “We hebben met elkaar én met de omgeving een unieke prestatie geleverd. Het gebied tussen Broekhuizen en Geijsteren is beschermd tegen hoge waterstanden van de Maas. Er is nieuwe ruimte voor ondernemers om zich te ontwikkelen, het centrum van Wanssum is leefbaarder geworden door de nieuwe rondweg én we hebben een prachtig natuurgebied gerealiseerd.” Als gevolg van de gebiedsontwikkeling wordt er bij hoogwater een waterstanddaling van 35 cm gerealiseerd. Carla Brugman: “Dit resultaat is tot in Roermond merkbaar. De gebiedsontwikkeling draagt daarmee bij aan de opgave waar we als samenwerkende Maaspartners binnen Deltaprogramma Maas aan werken.”

Mensenwerk

Ook Theo Reinders, directeur van Projectbureau Ooijen-Wanssum, is in zijn nopjes met de geboekte resultaten: “Een project van deze omvang binnen de afgesproken tijd en budget realiseren is geen sinecure. Nu resteren nog een paar afrondende en herstelwerkzaamheden. Zo’n prestatie vraagt toewijding van een heleboel professionals, mensen van het projectbureau, van aannemerscombinatie Mooder Maas en laten we ook alle onderaannemers en ondersteunende diensten niet vergeten. En dan de belangrijkste spelers: de bewoners en gebruikers van het gebied. In de afgelopen jaren hebben we duizenden gesprekken gevoerd met inwoners uit de betrokken dorpen. Gesprekken over wensen, ideeën en plannen maar soms ook gesprekken over wederzijdse verwachtingen of teleurstellingen.”

Leerzame inzichten

“Samen hebben we binnen ons gebiedsproces – zowel op inhoud als op proces – nieuwe inzichten en ervaringen opgedaan. Zo zijn we vanuit een integraal ontwerp tot een nieuw dijkentypologie gekomen waarbij we de dijken hebben ‘ingepakt’ in het bestaande terrassenlandschap. In de samenwerking tussen overheden is de regel nageleefd dat de opgave van de ene overheid ook de opgave van de andere is. Het credo was: één project met alle overheden samen, in één keer goed. Dergelijke ‘lessons learned’ tekenen we de komende maanden op en ons plan is om ze deelbaar te maken in de vorm van een boek. Want onze ervaringen zijn interessant voor verschillende doelgroepen. Denk aan collega’s in andere projectgebieden, maar ook aan de mensen die zich bezighouden met het ontwikkelen van de toekomstige werkwijze van Integraal Riviermanagement. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: het boek is voor ons een waardevolle terugblik en een naslagwerk en voor anderen hopelijk een waardevolle inspiratiebron!

Maaspark Ooijen-Wanssum

Op zoek naar meer informatie over de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum? Bekijk de compilatie van de werkzaamheden van de afgelopen jaren of bezoek de website.

Foto: Paul Poels Fotografie

Overige berichten

Advies 'Ecologische Systeemopgave PAGW-rivieren' gereed

Publicatiedatum: 22 februari 2021Dit advies beschrijft welke ingrepen en oppervlakten nodig zijn om toekomstbestendige grote wateren te realiseren waar hoogwaardige natuur goed samengaat...
Lees meer

Gedeelde kennis zorgt voor dubbele kracht

Publicatiedatum: 22 februari 2021Langs de Maas bouwen partijen samen aan een Maasgebied dat nu en in de toekomst veilig en aantrekkelijk is, met een sterke economie en ecologie. “Een...
Lees meer

Actuele IRM-ontwikkelingen

Publicatiedatum: 22 februari 2021Op dit moment wordt gewerkt aan de afronding van twee belangrijke bouwstenen voor het programma Integraal Riviermanagement, te weten het Beeld op de Rivieren...
Lees meer