Publicatiedatum: 28 september 2021

Groen licht voor dijkverlegging in Arcen

Bestuursovereenkomst dijkverlegging Arcen

Op 27 september 2021 heeft minister Visser de eerste bestuursovereenkomst voor een dijkverlegging (systeemmaatregel) in de Limburgse Noordelijke Maasvallei ondertekend. Samen met de Provincie Limburg, Gemeente Venlo en Waterschap Limburg zette ze haar handtekening onder de Bestuursovereenkomst Arcen. Daarmee worden de afspraken voor de dijkverlegging en -versterking in Arcen-Noord, inclusief het voorkeursalternatief, definitief vastgelegd. Vertegenwoordigers namens de bewoners en ondernemers waren hierbij aanwezig.

Veiliger met behoud van kwaliteit

Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Barbara Visser: “Ik ben blij om hier vandaag een nieuwe stap te kunnen markeren waarmee we Arcen en omgeving door dijkversterking en dijkverlegging tegen het water gaan beschermen. Arcen wordt hierdoor veiliger, en mét behoud van de unieke eigenschappen van dit landschap. Juist met de beelden uit Limburg van afgelopen juli in ons achterhoofd realiseert eenieder zich hoe belangrijk de bescherming tegen hoog water is. Het is goed om te zien dat door de constructieve samenwerking tussen de provincie, de gemeente, het waterschap en het rijk, maar bovenal ook  de inzet van de bewoners en ondernemers er nu een plan voor dit gebied ligt dat uitgewerkt kan worden.”

Kansen voor ontwikkeling en inrichting

Door de dijkversterkings- en dijkverleggingsopgave in Arcen ontstaan kansen voor de ontwikkeling en inrichting van het gebied. In de overeenkomst zeggen Provincie Limburg en Gemeente Venlo toe bij te dragen aan de zelfsluitende kering in Arcen en aan ontwikkelingen in het gebied waar bewoners en bezoekers gebruik van kunnen gaan maken, zoals bijvoorbeeld fiets- en wandelpaden op of bij de dijk.

Plannen uitwerken

In de planuitwerkingsfase worden de definitieve keuzes voor de inzet van de beschikbare middelen gemaakt. Jos Teeuwen, bestuurder Waterschap Limburg: “We gaan de ontwerpen verder in detail uitwerken en betrekken daar opnieuw de omwonenden bij. Er wordt als eerste gestart met een aantal onderzoeken (denk aan bodem, flora en fauna, grondwater). Met deze resultaten kan het goede ontwerp worden gemaakt.” De planuitwerkingsfase is naar verwachting in 2024 helemaal afgerond.

Zelfsluitende kering Arcen-Midden

De 38 huishoudens aan de Maasstraat, waarvan de achtertuinen grenzen aan de Maas, krijgen volgens het vastgestelde voorkeursalternatief een kering met glas en coupures (speciale doorgangen in de kering) of een deur. De bewoners geven de voorkeur aan een zelfsluitende kering. Deze kering komt alleen omhoog bij maatgevende hoogwaterstanden en heeft daarmee veel minder impact voor de bewoners. Deze oplossing is fors duurder en niet standaard voorzien. De Provincie Limburg heeft inmiddels aangegeven dat zij 0,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor een zelfsluitende kering. Ook Gemeente Venlo onderzoekt deze mogelijkheid. Wethouder Marij Pollux, Gemeente Venlo: “De bewoners leveren zelf ook een grote bijdrage aan het organiseren van extra gelden om deze zelfsluitende kering mogelijk te maken. Ook crowdfunding zetten ze hiervoor in.” Daarnaast daagt Waterschap Limburg via haar aanbesteding de markt uit om met innovatieve oplossingen te komen voor de realisatie van een zelfsluitende kering binnen de financiële kaders.

Meer informatie

Meer informatie over dijkversterking bij Arcen is te vinden op de website van Waterschap LImburg.

Overige berichten

Maaspartners buigen zich over een heldere activiteitenplanning tot eind 2023

Publicatiedatum: 14 juli 2022Langs de Maas werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, vier waterschappen, drie provincies en dertig gemeenten aan een...
Lees meer

Verlengde brug Veerweg Alphen wordt dankzij extra bijdragen Rijk en provincies toch gebouwd

Publicatiedatum: 14 juli 2022Door een extra financiële bijdrage van het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant wordt de verlengde brug in de Veerweg Alphen alsnog gebouwd....
Lees meer

Maasbestuurders ambassadeurs voor een drinkbare Maas

Publicatiedatum: 14 juli 2022“Wanneer we uit onze rivieren kunnen drinken, is het hele ecosysteem weer in balans.” Aldus ecoloog en filosoof Li An Phoa. Daarom vraagt ze...
Lees meer