Publicatiedatum: 28 september 2021

Hoogwater zomer 2021

Hoogwater Maas zomer 2021

Het hoogwater van juli dit jaar was een extreme en unieke gebeurtenis met enorme impact. Het hoogwater is op vele manieren vastgelegd en onderwerp van nader onderzoek. 

Geodata Hoogwater Maas

In opdracht van RWS is gedurende vier dagen meegevlogen met de piek van de waterstand zodat een goed beeld is verkregen van de maximale vulling van het rivierbed. De eerste vlucht, van Eijsden tot Susteren in uitgevoerd op 16 juli. Op 17 juli is er data ingewonnen van Susteren tot aan Beesel, het deel van Beesel tot Mook op 18 juli. Het laatste deel, van Mook tot aan Hank op 19 juli. Bekijk hier de beelden.

Feiten en duiding nader onderzocht

In opdracht van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is door een breed consortium van kennisinstellingen en in samenwerking met Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat een kortdurende fact finding-studie uitgevoerd. Daarbij zijn niet alleen hydrologische en civieltechnische onderwerpen beschouwd, maar ook de maatschappelijke gevolgen van overstromingen, de crisisrespons en de gezondheidseffecten. De resultaten van de studie zijn vastgelegd in een omvangrijk rapport met als titel ‘Hoogwater 2021, feiten en duiding'. Ook zijn de resultaten gepresenteerd op 9 september jl. tijdens een afsluitend symposium. Het rapport, maar ook de opname van het symposium en de gehouden presentatie zijn te vinden op de website van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW).

Overige berichten

Ernstige wateroverlast Limburg leidt tot beleidstafel en Limburgse propositie

Publicatiedatum: 20 december 2021Foto: provincie Limburg Wat zijn de meest urgente maatregelen om de ernstige wateroverlast in Zuid-Limburg in juli 2021 te voorkomen? Het is aan de...
Lees meer

Wat speelt er in Europa?

Publicatiedatum: 20 december 2021De staf van de Deltacommissaris heeft onlangs verkend wat er in Europa speelt met relevantie voor het Deltaprogramma. Ze keken daarbij naar beleid, regelgeving,...
Lees meer

"Voor de inhoudelijke werkgroep Maas wordt 2022 mogelijk een zeer intensief jaar"

Publicatiedatum: 20 december 2021Xander de Gans “Voor een goede samenwerking langs de Maas zijn kennis delen en werken vanuit dezelfde uitgangspunten cruciaal. In 2022 zie ik...
Lees meer