Publicatiedatum: 13 december 2022

Integraal Rivier Management krijgt vorm

De afgelopen maand zijn de eerste producten van Integraal Rivier Management (IRM) beschikbaar gekomen, breed verspreid en toegelicht. Zo is er een 50% versie van het Programma Onder de Omgevingswet van IRM opgeleverd. Deze is onder andere besproken tijdens de SDM-vergadering van 24 november en tijdens een speciale bijeenkomst van de Taakgroep Maas van de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten op 7 december.

Er is alom waardering voor het vele werk dat is verzet. Daarnaast waren er verbetersuggesties, zowel vanuit het bestuurlijke circuit als de review-formats die ambtelijk waren uitgezet. In de stuurgroep IRM van 1 december is geconcludeerd dat het tempo nu wel erg hoog ligt en daarmee ‘het doorleven’ van de inhoud op een ongewenste manier onder druk is komen te staan.

Draagvlak

Waar aanvankelijk de deadline 20 april was voor het opleveren van een ontwerp POW-IRM, zal dit moment naar verwachting worden doorgeschoven naar juni/juli 2023. Hiermee ontstaat ruimte om zorgvuldig te bouwen aan draagvlak en mede-eigenaarschap van de keuzes die in het POW-IRM gemaakt gaan worden rond rivierbodem en sedimenthuishouding en rond afvoercapaciteit. Op 8 december heeft alweer een verdiepende sessie plaatsgevonden waarbij de doelen voor rivierbodem en afvoercapaciteit op de kaart gezet zijn als onderdelen van het  voorkeursalternatief.

Werkwijze IRM

Nu de inhoudelijke onderdelen van IRM concreter worden kan er ook verder worden nagedacht over de mogelijke organisatie, governance en financiering die een dergelijk integrerend programma op de schaal van de rivieren vereisen. Deze uitwerking is belegd in het werkspoor ‘Werkwijze IRM’. Afgelopen 8 december was deze uitwerking onderwerp van nadere bespreking in een diner pensant van de stuurgroep IRM.

Harmoniseren

Opvallend is de eensgezindheid om de integrale gebiedsontwikkeling te helpen door sectorale spelregels te harmoniseren op programmaniveau. Ook zijn beelden gedeeld over verbeterde gebiedsfinanciering en -verantwoording. Het was een uitstekende sessie met belangrijke input om de werkwijze van IRM verder uit te werken. De IRM-marathon wordt deze maand afgesloten met een brede bijeenkomst in Den Bosch op 14 december.

Overige berichten

Programmateam Deltaprogramma Maas: “2023 wordt een spannend jaar!”

Publicatiedatum: 13 december 2022“Komend jaar zal waarschijnlijk geheel in het teken staan van het “inregelen” van integrale gebiedsontwikkeling en wordt daardoor een...
Lees meer

Marij Pollux nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas

Publicatiedatum: 13 december 2022Marij Pollux is de nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas. Zij neemt daarmee het stokje over van Antoon Splinter. Marij Pollux is wethouder in Venlo en...
Lees meer

Bedijkte Maas werkt aan een eigen Panorama

Publicatiedatum: 13 december 2022“Op dit moment wordt gewerkt aan het Panorama Bedijkte Maas. Het geeft straks een overzicht van de regionale ontwikkelingen langs de Bedijkte Maas...
Lees meer