Publicatiedatum: 03 juli 2024

Klankbordgroep in Linne met excursie naar Stuw Linne

Op woensdag 26 juni vond de vergadering van de Klankbordgroep (KBG) Maas plaats bij Brasserie Lus in Linne, gecombineerd met een excursie naar Stuw Linne nabij Roermond. Deze combinatie van vergaderen en veldbezoek helpt om de besproken thema’s levendig te houden.

Hoofdonderwerpen van de Stuurgroep Deltaprogramma Maas (SDM) zijn Nationaal Deltaprogramma en voortgang Integraal Rivier Management (IRM)

De KBG wordt steeds gevraagd om hun voorzitter, Jan Boelhouwer, aandachtspunten mee te geven voor zijn doortastende inbreng vanuit de KBG in de SDM-vergadering. Over de SDM zelf is een losstaand artikel geschreven, dat hier te lezen is.

Urgentie voor ruimte langs de Limburgse Maas

Een belangrijk signaal vanuit de KBG naar de SDM is dat veiligheid en het creëren van ruimte langs de Limburgse Maas weer vooruit geschoven wordt, terwijl het een betekenisvolle en niet kleiner geworden opgave is. De ruimte die was bedoeld voor de Maas, zal vorm moeten krijgen om de robuustheid voor het Limburgse deel van de Maas op orde te krijgen. De KBG vindt het onvermijdelijk om nog een keer onder de aandacht te brengen dat theorie en praktijk niet overeen komen, wat voor een onveilige situatie zorgt, doordat er nog niet wordt gewerkt aan een structurele oplossing.

Integraliteit en meekoppelkansen

Een tweede belangrijke constatering is dat rond de nota Ruimte nog een belangrijke verbeterslag vorm te geven is. Water en Bodem Sturend zit op een aantal punten goed in de lokale projecten, maar bij projecten als het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), IRM en de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) kan dit nog beter. De uitdaging hierin is om integrale oplossingen te bedenken, zeker bij conflicterend aspecten. Bij het tegengaan van hoogwaterproblematiek, moet de laagwaterproblematiek bijvoorbeeld niet verergeren. Hierbij blijft het belangrijk dat mensen van alle verschillende organisaties elkaar blijven opzoeken en samen de ruimte voor de rivier vinden.

Aan het einde van de vergadering wordt Marie-Louise Geurts van drinkwaterbedrijf WML bedankt voor haar jarenlange inzet en toewijding. Zij is vanaf de oprichting van de KBG betrokken, maar draagt nu het stokje over aan een collega.

Presentatie programma Vervanging en Renovatie Sluizen en Stuwen

Na het reguliere gedeelte, sluiten enkele leden van de Adviesgroep Rijn aan voor het thematisch gedeelte. Lara Savelkoul en Marloes Baijens van Rijkswaterstaat hebben een presentatie gehouden over belang van vervanging en renovatie van de sluizen en stuwen in de Maas. Door veroudering en intensiever gebruik komt het einde van de technische levensduur namelijk in zicht. Regulier onderhoud is niet meer voldoende om de functionaliteit te garanderen en dus is er nu sprake van grootschalig onderhoud, een nieuwe levenscyclus en zo ook een verbeterde functionaliteit. Hiervoor is een robuust plan en weloverwogen besluit nodig. Op dit moment is de deur van de Stoney stuw eruit gehaald om op een andere plek gerepareerd te worden alvorens deze wordt terug geplaatst. En één van de bakken van de stuw staat droog; daar wordt momenteel het beton gerepareerd.

Excursie naar Stuw Linne

Na de presentatie bezochten de leden van de KBG de in 1906 gebouwde stuw onder begeleiding van Rijkswaterstaat. Stuw Linne ligt op een unieke plaats in de ruimte bij een afgesneden meander: de Lus bij Linne. De stuw heeft drie openingen waarbij onder- en bovenafvoer mogelijk is. Met het grote verval van 4 meter en hoge stroomsnelheid van het water, heeft deze stuw minder poirees (jukken met schotten ertussen) en een extra hefschuif. De waterpeilregulatie vindt plaats doordat er een kraan over de stuw schuift, die de jukken naar beneden schuift op een betonnen vloer. Zo kan de scheepvaart erdoor en is er vrije af- of doorvoer. Bij hoogwater fungeert de Lus bij Linne als overstroomgebied, wat ook voordelig is voor natuurontwikkeling. Het moment van strijken van de stuw heeft invloed op de habitat- en sedimentbeheersing. Ook komt er nog een planstudie die bekijkt of ze via waterkracht bij Linne de vismigratie kunnen verbeteren. Een interessant en leerzaam bezoek!

Meer informatie over de werking van Stuw Linne vind je hier.


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Anne-Marie Hitipeuw geeft vervolg aan Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

Publicatiedatum: 03 juli 2024Anne-Marie Hitipeuw: "Het is niet langer alleen preventie, maar we moeten ons ook beter voorbereiden op de impact van extreme weersomstandigheden"....
Lees meer

Integrale aanpak toekomstige ontwikkelingen in de Henriëttewaard

Publicatiedatum: 03 juli 2024In het gebied de Henriëttewaard ligt van oudsher een verdedigingslinie, maar naast deze verdedigingslinie heeft het gebied nog veel meer te bieden....
Lees meer

Introductie nieuwe programmamanager Waterveiligheid en Ruimte Limburg: Katya Ivanova

Publicatiedatum: 03 juli 2024Sinds mei dit jaar heeft Katya Ivanova het stokje overgenomen als programmamanager voor het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg. Katya brengt een...
Lees meer