Publicatiedatum: 14 juli 2022

Maaspartners buigen zich over een heldere activiteitenplanning tot eind 2023

Langs de Maas werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, vier waterschappen, drie provincies en dertig gemeenten aan een toekomstbestendige Maas. In 2022-2023 komt er veel op deze partijen af en wordt veel verwacht van hun samenwerking. Reden om vlak voor de zomervakantie samen vooruit te kijken en te werken aan een activiteitenkalender tot eind 2023. Zo houden zij het overzicht!

Werken aan een toekomstbestendige Maas betekent vaak integraal werken, dat wil zeggen werken aan meerdere opgaven tegelijkertijd; hoogwaterveiligheid, bevaarbaarheid, ecologische waterkwaliteit en natuur, zoetwaterbeschikbaarheid en de ruimtelijke en/of economische ambities van gebieden.

Afstemming
Integraal werken aan de Maas kan niet zonder goede afstemming tussen eerdergenoemde overheden. De concrete doelen van  deze afstemming zijn, conform het werkplan van het Deltaprogramma Maas van 2022:

  1. Bespreken, ondersteunen (op programmaniveau) en stimuleren van de samenhang van korte termijn projecten en initiatieven;
  2. Ontwikkelen, maakbaar maken en stimuleren van de samenhang van lange termijn beleid.

Dankzij deze afstemming wordt er effectief en efficiënt gewerkt aan een toekomstbestendige Maas en is er vanuit de bestuurders één geluid naar Den Haag.

Uitdagingen
Tijdens een eerder overleg dit jaar bleek dat de Maaspartners tot en met 2023 de volgende concrete uitdagingen zien:

  1. Samenbrengen van voorstellen voor de derde tranche van PAGW;
  2. De vier werksporen van Integraal Rivier Management (IRM): 1) beleidskeuzes voor afvoercapaciteit, bodemliggingen sedimenthuishouding, 2) de werkwijze ná vaststelling van het POW, 3) omgevingsmanagement en 4) het kennisprogramma;
  3. De IRM-pilots;
  4. Lopende projecten;
  5. De Limburgse Actietafel Waterveiligheid en ruimte zijrivieren, de Aanpak zijrivieren en de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater;
  6. Rivierbodemzorg versus rivierbouwstoffen;
  7. Vervanging en renovatie van stuwen.

 

Van links naar rechts: Koos Beurskens (programmamanager Deltaprogramma Maas), Eelco Hoogendam (provincie Limburg), Xander de Gans (coördinator kennis en inhoud van Deltaprogramma Maas), Nicolette Knols (proces coördinator Deltaprogramma Maas), Ellie Verheijen (Waterschap Limburg), Jacco Rodenburg (provincie Gelderland), Jan Willem Kamerman (programmamanager IRM) en Peter Omvlee (PAGW/Rijkswaterstaat).

PAGW en IRM
Tijdens een overleg dat 12 juli plaatsvond in het Limburgse Ottersum, hebben de partijen zich gebogen over een concrete planning van hun activiteiten tot eind 2023. Er is in het bijzonder gekeken naar de uitdagingen van PAGW en IRM. Peter Omvlee was er om PAGW toe te lichten en Jan Willem Kamerman deed dat met betrekking tot IRM.

Kansen
Koos Beurskens, programmamanager van Deltaprogramma Maas: “Door ontwikkelingen heel concreet te vertalen naar producten en deadlines en deze op een tijdlijn te plaatsen, wordt soms pijnlijk duidelijk hoe snel zaken gerealiseerd moeten worden. Zo zijn knelpunten inzichtelijk geworden, maar ook kansen benoemd. Belangrijk is vooral dat we met elkaar scherp hebben wie wat gaat doen en hoe de bestaande overleggen op de schaal van Maasvallei, Bedijkte Maas en Maas-breed benut kunnen worden.”

Tijd
Na de zomer zal een tweede werksessie nodig zijn om de activiteitenplanning zowel te verbreden als te verdiepen. Beurskens: “Dit kost tijd, maar ik ben ervan overtuigd dat we op deze wijze uiteindelijk efficiënter en effectiever werken én samenwerken!”


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Impressie van SDM-vergadering 4 april

Publicatiedatum: 22 april 2024Op uitnodiging van wethouder Dirk Franssen van gemeente Roermond vond deze vergadering op ruim 80 meter hoogte plaats, in de TV-toren van Roermond. Vanaf...
Lees meer

Maas in beweging: Maas Cleanup

Publicatiedatum: 22 april 2024Maas Cleanup is een beweging van vrijwilligers, bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. In plaats van veroorzaker, willen zij...
Lees meer

‘Ruimte voor de zeespiegelstijging’: Rapport van Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 22 april 2024In december 2023 spraken we met Jos van Alphen, adviseur strategie en kennis binnen Staf Deltacommissaris, over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging....
Lees meer