Publicatiedatum: 13 december 2022

Marij Pollux nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas

Marij Pollux is de nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas. Zij neemt daarmee het stokje over van Antoon Splinter. Marij Pollux is wethouder in Venlo en was tot voor kort lid van de taakgroep. Pollux: “Ik dank het vertrouwen dat mijn collega-wethouders in mij hebben gesteld om de Taakgroep Maas te vertegenwoordigen.”

Pollux: “Ik hecht veel belang aan de samenwerking bij alle opgaven rondom de Maas.  De samenwerking tussen de Rijksoverheden, provincies en gemeenten zijn daarbij van doorslaggevend belang. We weten allemaal dat er behoorlijk veel werk verzet zal moeten worden. En daar ga ik mij de komende periode voor inzetten”.

 Waterveiligheidsopgave

Marij Pollux is wethouder duurzaamheid, openbare ruimte, verkeer en cultuur in Venlo, een gemeente met een forse waterveiligheidsopgave. ”Ik ben daarom blij dat we onlangs groen licht hebben gekregen voor het project Vierwaarden. Op 9 november nam minister Harbers hiervoor de zogenaamde startbeslissing. Hij zette hiermee officieel een MIRT-procedure (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) voor dit gebied in gang. Zo maakt hij mogelijk dat we de komende jaren, samen met de regio, de hoogwaterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit ten noorden van Venlo verbeteren.”

VNR

Marij Pollux is voorzitter van de Taakgroep Maas van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR). De VNR bundelt een kleine zeventig gemeenten met ruim drie miljoen inwoners en is een platform en ontmoetingsplaats voor bestuurders van riviergemeenten. De activiteiten van dit  netwerk zijn kennisuitwisseling tussen gemeenten, klankbord voor andere overheden, meningsvorming in een informele omgeving en standpuntbepaling. Daarnaast behartigt de VNR, in goede samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeentelijke rivierbelangen door inzet op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau en zowel regionaal, nationaal als internationaal.


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Impressie van SDM-vergadering 4 april

Publicatiedatum: 22 april 2024Op uitnodiging van wethouder Dirk Franssen van gemeente Roermond vond deze vergadering op ruim 80 meter hoogte plaats, in de TV-toren van Roermond. Vanaf...
Lees meer

Maas in beweging: Maas Cleanup

Publicatiedatum: 22 april 2024Maas Cleanup is een beweging van vrijwilligers, bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. In plaats van veroorzaker, willen zij...
Lees meer

‘Ruimte voor de zeespiegelstijging’: Rapport van Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 22 april 2024In december 2023 spraken we met Jos van Alphen, adviseur strategie en kennis binnen Staf Deltacommissaris, over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging....
Lees meer