Publicatiedatum: 13 december 2022

Marij Pollux nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas

Marij Pollux is de nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas. Zij neemt daarmee het stokje over van Antoon Splinter. Marij Pollux is wethouder in Venlo en was tot voor kort lid van de taakgroep. Pollux: “Ik dank het vertrouwen dat mijn collega-wethouders in mij hebben gesteld om de Taakgroep Maas te vertegenwoordigen.”

Pollux: “Ik hecht veel belang aan de samenwerking bij alle opgaven rondom de Maas.  De samenwerking tussen de Rijksoverheden, provincies en gemeenten zijn daarbij van doorslaggevend belang. We weten allemaal dat er behoorlijk veel werk verzet zal moeten worden. En daar ga ik mij de komende periode voor inzetten”.

 Waterveiligheidsopgave

Marij Pollux is wethouder duurzaamheid, openbare ruimte, verkeer en cultuur in Venlo, een gemeente met een forse waterveiligheidsopgave. ”Ik ben daarom blij dat we onlangs groen licht hebben gekregen voor het project Vierwaarden. Op 9 november nam minister Harbers hiervoor de zogenaamde startbeslissing. Hij zette hiermee officieel een MIRT-procedure (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) voor dit gebied in gang. Zo maakt hij mogelijk dat we de komende jaren, samen met de regio, de hoogwaterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit ten noorden van Venlo verbeteren.”

VNR

Marij Pollux is voorzitter van de Taakgroep Maas van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR). De VNR bundelt een kleine zeventig gemeenten met ruim drie miljoen inwoners en is een platform en ontmoetingsplaats voor bestuurders van riviergemeenten. De activiteiten van dit  netwerk zijn kennisuitwisseling tussen gemeenten, klankbord voor andere overheden, meningsvorming in een informele omgeving en standpuntbepaling. Daarnaast behartigt de VNR, in goede samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeentelijke rivierbelangen door inzet op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau en zowel regionaal, nationaal als internationaal.

Overige berichten

Programmateam Deltaprogramma Maas: “2023 wordt een spannend jaar!”

Publicatiedatum: 13 december 2022“Komend jaar zal waarschijnlijk geheel in het teken staan van het “inregelen” van integrale gebiedsontwikkeling en wordt daardoor een...
Lees meer

Bedijkte Maas werkt aan een eigen Panorama

Publicatiedatum: 13 december 2022“Op dit moment wordt gewerkt aan het Panorama Bedijkte Maas. Het geeft straks een overzicht van de regionale ontwikkelingen langs de Bedijkte Maas...
Lees meer

Nicolette Knols neemt afscheid van programmateam

Publicatiedatum: 13 december 2022Na twee jaar neemt Nicolette Knols afscheid van het programmateam van Deltaprogramma Maas. Nicolette was o.a. voorzitter van het procesoverleg. Vanaf 1...
Lees meer