Publicatiedatum: 13 december 2022

Marij Pollux nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas

Marij Pollux is de nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas. Zij neemt daarmee het stokje over van Antoon Splinter. Marij Pollux is wethouder in Venlo en was tot voor kort lid van de taakgroep. Pollux: “Ik dank het vertrouwen dat mijn collega-wethouders in mij hebben gesteld om de Taakgroep Maas te vertegenwoordigen.”

Pollux: “Ik hecht veel belang aan de samenwerking bij alle opgaven rondom de Maas.  De samenwerking tussen de Rijksoverheden, provincies en gemeenten zijn daarbij van doorslaggevend belang. We weten allemaal dat er behoorlijk veel werk verzet zal moeten worden. En daar ga ik mij de komende periode voor inzetten”.

 Waterveiligheidsopgave

Marij Pollux is wethouder duurzaamheid, openbare ruimte, verkeer en cultuur in Venlo, een gemeente met een forse waterveiligheidsopgave. ”Ik ben daarom blij dat we onlangs groen licht hebben gekregen voor het project Vierwaarden. Op 9 november nam minister Harbers hiervoor de zogenaamde startbeslissing. Hij zette hiermee officieel een MIRT-procedure (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) voor dit gebied in gang. Zo maakt hij mogelijk dat we de komende jaren, samen met de regio, de hoogwaterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit ten noorden van Venlo verbeteren.”

VNR

Marij Pollux is voorzitter van de Taakgroep Maas van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR). De VNR bundelt een kleine zeventig gemeenten met ruim drie miljoen inwoners en is een platform en ontmoetingsplaats voor bestuurders van riviergemeenten. De activiteiten van dit  netwerk zijn kennisuitwisseling tussen gemeenten, klankbord voor andere overheden, meningsvorming in een informele omgeving en standpuntbepaling. Daarnaast behartigt de VNR, in goede samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeentelijke rivierbelangen door inzet op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau en zowel regionaal, nationaal als internationaal.

Overige berichten

Meanderende Maas voorbeeld van goede samenwerking tussen Rijk en regio

Publicatiedatum: 25 april 2023Meanderende Maas is een voorbeeld van goede samenwerking tussen Rijk en regio in het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Dat blijkt...
Lees meer

Verkenning Zuidelijk Maasdal als voorbeeld voor IRM

Publicatiedatum: 25 april 2023Vanwege de samenhang tussen de projecten Aanpak Vaarweg Maastricht en de IRM-pilot Maasoevers is besloten dat er één integrale gebiedsgerichte...
Lees meer

Leren van het verleden voor de opgaven van nu

Publicatiedatum: 25 april 2023“Ingrepen in de leefomgeving worden kwalitatief beter en breder geaccepteerd als er voor het ontwerp al een goede analyse is gedaan naar de cultuurhistorie...
Lees meer