Publicatiedatum: 03 juli 2024

Netwerkevent ‘Mayors for a Drinkable Meuse’ en de rol van Vereniging Nederlandse Riviergemeenten

Op 15 mei jongstleden kwamen burgemeesters en vertegenwoordigers van diverse Maasgemeenten samen tijdens het netwerkevent ‘Mayors for a Drinkable Meuse’. De Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR) deelt het vergezicht van een drinkbare rivier als stip op de horizon. Met een financiële bijdrage aan het netwerk ‘Mayors for a Drinkable Meuse’ helpt de VNR dit doel een stap dichterbij te brengen.

Netwerk ‘Mayors for a Drinkable Meuse’

Het netwerk ‘Mayors for a Drinkable Meuse’ werd in 2019 opgericht door Li An Phoa, oprichter van Drinkable Rivers , en Boris Ravignon, burgemeester van Charleville-Mézières. Het netwerk verenigt Franse, Belgische en Nederlandse burgemeesters van gemeenten in het stroomgebied van de Maas. Zij zetten zich in voor een drinkbare Maas binnen hun gemeenten. Deze grensoverschrijdende samenwerking beslaat de gehele Maas, van bron tot monding.

Om meer gemeenten in Nederland, België en Frankrijk aan te laten sluiten, is extra inspanning nodig. Hiervoor wordt er jaarlijks een netwerkevent georganiseerd om de inspanningen voor een drinkbare rivier in beeld te brengen en kennis te delen. Activiteiten die bijdragen aan een drinkbare Maas zijn onder andere natuurinclusieve landbouw in de uiterwaarden, Kaderrichtlijn Water-projecten, opschoonacties van zwerfvuil, de aanleg van geveltuinen, en het gebruik van natuurlijke wasmiddelen. Ook het behoud van de Maasheggen en projecten zoals de Meanderende Maas zijn belangrijke pijlers. Deze voorbeelden worden op een digitale kaart gezet om anderen te inspireren eveneens aan de slag te gaan.

De rol van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten

In Nederland worden niet alleen gemeenten benaderd om deel te nemen en bij te dragen aan dit initiatief, maar ook provincies, waterschappen en het Rijk. Zo kunnen we gezamenlijk werken aan het wenkend perspectief van een drinkbare rivier. De VNR heeft de eerste bijdrage geleverd om stappen te kunnen zetten richting dit doel.

De VNR verbindt bestuurders van de riviergemeenten van de Rijn, Waal, Maas en IJssel met elkaar. Dat doen zij op verschillende niveaus - lokaal, regionaal, nationaal en internationaal – en dit bestrijkt uiteenlopende thema’s. De onderwerpen gaan bijvoorbeeld van drinkwatervoorziening en scheepvaart tot klimaatverandering en zwerfafval. Maar ook over energievoorziening, wonen en recreëren in uiterwaarden.

Vanuit haar kennisnetwerk kijkt de VNR niet alleen hoe we ons moeten beschermen tegen de gevaren van een rivier, maar ook hoe we gebruik kunnen maken van de kracht en schoonheid van een rivier. Een duurzame toekomst voor onze grote rivieren is een duurzame toekomst voor ons allen. Het vergt een integrale benadering die VNR, gezien alle maatschappelijke uitdagingen, nog relevanter maakt. Het vraagt om werken met de rivier en met elkaar. Met oog voor lokale kansen, mogelijkheden en bedreigingen. In lijn met regionale en landelijke wensen en beleid. VNR begrijpt hoe lokaal bestuur werkt. Zo helpen ze bestuurders hun doelen sneller te realiseren. Met veilige, schone en beleefbare rivieren biedt VNR een krachtig antwoord op urgente kwesties.

Netwerkevent ‘Mayors for a Drinkable Meuse’ 15 mei 2024

In Maaseik vond onlangs de zesde editie van het netwerkevent ‘Mayors for a Drinkable Meuse’ plaats. Zo’n 115 burgemeesters, bestuurders, wethouders en vertegenwoordigers van organisaties binnen het Maasstroomgebied kwamen samen om aandacht te vragen voor een betere waterkwaliteit van de Maas. Maaseik was enkele jaren geleden de eerste Vlaamse stad die toetrad en mocht dit jaar de bijeenkomst organiseren.

 “Het is een eer voor onze stad om deze belangrijke conferentie te ontvangen.” - Burgemeester Johan Tollenaere

Samen met burgemeester Wim Hillenaar van Maastricht en Li An Phoa van Drinkable Rivers pleit Tollenaere voor drinkbare rivieren.

“Als stad gelegen aan de Maas voelen we een grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzaam beheer van onze rivieren. Er is nood aan een gezonde rivier die drinkbaar water levert voor mens en dier. Het mag niet zijn dat we niet meer kunnen drinken van onze rivieren. De Maas is immers onze gezamenlijke levensader.” – Burgemeester Johan Tollenaere

Het netwerk groeit jaarlijks en ook dit jaar treden weer enkele nieuwe leden toe tot de Drinkable Meuse familie.

“Als gaststad was het ook het ideale moment om het RivierPark Maasvallei in de kijker te zetten. De samenwerking tussen de elf gemeenten, over de landsgrenzen heen, is toch wel erg speciaal. Enkele buurgemeenten zoals Kinrooi, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken hebben vandaag het charter voor een betere waterkwaliteit getekend,” – Burgemeester Johan Tollenaere

Inspireren tot actie

De jaarlijkse bijeenkomst heeft als doel bewustwording te creëren en te signaleren dat inspanningen nodig zijn. De deelnemers bezochten een infomarkt met exposanten zoals de Vlaamse Waterweg, Rivierpark Maasvallei en IVN Natuureducatie. Er waren ook drie excursies in het Maasgebied, waaronder een wandeling rond de Maasplassen in Aldeneik.

“Door de deelnemers tijdens rivierwandelingen zelf het belang van een schone rivier te laten ondervinden, hopen we hen te inspireren tot actie. We moeten samen nog beter voor onze rivieren zorgen, want alleen zo kunnen we ze ieder jaar gezonder maken.” – Li An Phoa

Meer informatie over dit event vind je hier.


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Anne-Marie Hitipeuw geeft vervolg aan Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

Publicatiedatum: 03 juli 2024Anne-Marie Hitipeuw: "Het is niet langer alleen preventie, maar we moeten ons ook beter voorbereiden op de impact van extreme weersomstandigheden"....
Lees meer

Integrale aanpak toekomstige ontwikkelingen in de Henriëttewaard

Publicatiedatum: 03 juli 2024In het gebied de Henriëttewaard ligt van oudsher een verdedigingslinie, maar naast deze verdedigingslinie heeft het gebied nog veel meer te bieden....
Lees meer

Introductie nieuwe programmamanager Waterveiligheid en Ruimte Limburg: Katya Ivanova

Publicatiedatum: 03 juli 2024Sinds mei dit jaar heeft Katya Ivanova het stokje overgenomen als programmamanager voor het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg. Katya brengt een...
Lees meer