Publicatiedatum: 28 september 2021

Nieuwe gezichten in de SDM!

Lia Roefs (gedeputeerde Limburg) en Hagar Roijackers (gedeputeerde Noord-Brabant)

Onlangs is zowel in de provincie Brabant als in Limburg een nieuw College aangetreden. Dat betekent ook 2 nieuwe gezichten in de Stuurgroep Deltaprogramma Maas (SDM). Gedeputeerde Lia Roefs treedt toe namens de Provincie Limburg en Hagar Roijackers namens de provincie Noord-Brabant. Hagar Roijackers zal daarbij ook de rol van voorzitter op zich nemen.  

Spannende start

Beide gedeputeerden mochten direct vol aan de bak met het hoogwater medio juli. Roefs: “Ik heb persoonlijk gezien hoe ingrijpend de gevolgen van de watersnood zijn en heb tijdens diverse bezoeken met verschillende getroffen bewoners gesproken. Ik vind het belangrijk om samen én in samenhang te kijken wat er na de watersnood gedaan moet worden. Er lopen allerlei programma’s tegen overlast en droogte. Maar er moet meer gebeuren, We moeten het met elkaar naar een hoger niveau tillen. Niet alleen in het Heuvelland maar in het hele landschap. Ook in het buitenland. En daarbij moeten we niet alleen oog en oor hebben voor de Maas, maar juist ook voor de beken die uitstromen op de Maas. De regionale overheden gaan met het nieuwe kabinet in gesprek om na te gaan wat nodig is om het watersysteem klimaatrobuuster te maken.” 

Belang van Maasbrede samenwerking groot

Ook Roijackers kreeg in haar eerste weekend als gedeputeerde gelijk te maken met het hoge water in de Maas. “Ik werd door de waterschappen op de hoogte gehouden over hoe de Maasgolf zich ontwikkelde en of we onze overlaatgebieden moesten gebruiken. Uiteindelijk bleken wij onze noodvoorzieningen gelukkig niet te hoeven inzetten. Ik realiseer me heel goed dat dit mede te danken is aan de inzet van de samenwerkende Maaspartners van de afgelopen jaren. Maar we staan ook in de toekomst nog voor een aantal pittige opgaven. Opgaven die vragen om samenwerking van alle spelers op en langs de Maas. Het belang van een goede SDM-tafel staat voor mij dan ook als een paal boven water!”

Hagar Roijackers

Hagar Roijackers is vanaf 16 juli 2021 gedeputeerde Water, Natuur en gebiedsgerichte aanpak in Noord-Brabant. Van 2014 tot 2021 hield ze zich als Statenlid en fractievoorzitter bezig met de thema’s bestuur, ruimte, water, natuur, landbouw, economie en financiën. Dit combineerde zij met haar werk als beleidsadviseur. Hagar woont in ‘s-Hertogenbosch en wandelt in haar vrije tijd graag langs de Maas. In de afgelopen zomermaanden werd ook voor haar eens te meer duidelijk hoe essentieel de Maaswerken zijn.

Lia Roefs

Sinds begin juli is Lia Roefs de nieuwe gedeputeerde voor Wonen, Ruimte en Water in de provincie Limburg. Ze heeft ervaring als wethouder in de gemeente Bergen, is namens de PvdA lid geweest van Provinciale Staten van Limburg en is voor die partij tussen 2004‐2010 Tweede Kamerlid geweest. Vanaf 2014 was ze wederom wethouder Sociaal domein, volkshuisvesting, cultuur en armoedebeleid in de gemeente Bergen. Roefs: “Ik woon zelf op een rivierduin in Nieuw Bergen. Als bestuurder, maar ook als inwoner van de gemeente Bergen, weet ik als geen ander hoe spannend hoogwater van de Maas is. Afgelopen zomer leefde ik dan ook intens mee met alle getroffen inwoners. Het Maaslandschap is trouwens prachtig, ik kom er graag en hoop dat anderen er net als ik van genieten.”


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Anne-Marie Hitipeuw geeft vervolg aan Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

Publicatiedatum: 03 juli 2024Anne-Marie Hitipeuw: "Het is niet langer alleen preventie, maar we moeten ons ook beter voorbereiden op de impact van extreme weersomstandigheden"....
Lees meer

Integrale aanpak toekomstige ontwikkelingen in de Henriëttewaard

Publicatiedatum: 03 juli 2024In het gebied de Henriëttewaard ligt van oudsher een verdedigingslinie, maar naast deze verdedigingslinie heeft het gebied nog veel meer te bieden....
Lees meer

Introductie nieuwe programmamanager Waterveiligheid en Ruimte Limburg: Katya Ivanova

Publicatiedatum: 03 juli 2024Sinds mei dit jaar heeft Katya Ivanova het stokje overgenomen als programmamanager voor het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg. Katya brengt een...
Lees meer