Publicatiedatum: 13 december 2022

Programmateam Deltaprogramma Maas: “2023 wordt een spannend jaar!”

Het programmateam van Deltaprogramma Maas. Van links naar rechts Nicolette Knols, Thijs Nooijen, Koos Beurskens, Xander de Gans, Elvi van Wijk en Inge Smits. Foto: Suzie Geenen

“Komend jaar zal waarschijnlijk geheel in het teken staan van het “inregelen” van integrale gebiedsontwikkeling en wordt daardoor een spannend jaar. Maar we zien deze ontwikkeling met vertrouwen tegemoet. Want de afgelopen jaren hebben we langs de Maas veel succesvolle ervaringen opgedaan met dergelijke projecten én de hiervoor benodigde afstemming.” Aldus het programmateam van Deltaprogramma Maas.

Voor integrale gebiedsontwikkeling is afstemming tussen partijen  cruciaal. “Het Deltaprogramma Maas draait in essentie om het faciliteren van afstemming. Dankzij deze afstemming zijn we er het afgelopen jaar bijvoorbeeld in geslaagd om een gezamenlijk Maasvoorstel in te dienen voor de derde tranche van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Iedereen heeft hier maximale energie op gezet en dit hebben we echt sámen gedaan. Wij kijken er daarom met een goed gevoel op terug.”

IRM

Daarnaast hebben de Maaspartijen in 2022 meegedacht over het beleid dat opgenomen wordt in het Programma onder de Omgevingswet-Integraal Riviermanagement (POW-IRM), dat er 20 april 2023 moet liggen. “Een tijds gestuurd proces waarbij velen van ons inhoudelijk betrokken zijn en waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt van onze afstemming met elkaar.” Het POW-IRM zal een belangrijk kader worden voor de uitvoering van Maas-projecten.

Wederombouw

Vooruitkijkend ziet het team een spannend jaar aankomen. “2023 zal draaien om het “inregelen” van integrale gebiedsontwikkeling; een benadering waarbij opgaven in een gebied in samenhang met elkaar worden aangepakt, en waarbij nationale regie op opgaven wordt gecombineerd met regionale ruimte voor oplossingen. Deze governance-uitdaging zal de posities van bijvoorbeeld provincies en gemeenten raken. We staan echt op een knikpunt. Niet voor niets wordt gezegd dat Nederland een ‘wederombouw’ nodig heeft. Dat lees je bijvoorbeeld ook in de kamerbrief ‘Water en bodem sturend’ van minister Harbers, waarin echte keuzes worden gemaakt.”

Sleutel

Integrale gebiedsontwikkeling wordt gezien als een belangrijke sleutel bij deze wederombouw. Het team ziet dat met vertrouwen tegemoet. “Want langs de Maas zijn de afgelopen jaren vele integrale projecten van de grond getild.  In deze projecten worden maatregelen voor hoogwaterveiligheid, natuur, scheepvaart en waterkwaliteit samengebracht. Daarbij valt ons wel op dat deze veelbelovende aanpak onder druk staat als gevolg van een problematische stapeling van bureaucratieën. Een voortvarende implementatie van integrale gebiedsontwikkeling vraagt écht om stroomlijning en harmonisatie van de procesvereisten van sectorale Rijksprogramma’s. De brug slaan tussen verschillende departementen en/of directoraten wordt dus steeds noodzakelijker.”

Wens

Voordat 2023 aanbreekt is er, ook voor het programmateam van Deltaprogramma Maas een kerstreces. “Tijd voor de familie en ontspanning, zodat we er in januari weer helemaal tegenaan kunnen. Wij wensen al onze lezers een fijne kerstperiode en we zie hen graag weer in 2023!”

Overige berichten

Marij Pollux nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas

Publicatiedatum: 13 december 2022Marij Pollux is de nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas. Zij neemt daarmee het stokje over van Antoon Splinter. Marij Pollux is wethouder in Venlo en...
Lees meer

Bedijkte Maas werkt aan een eigen Panorama

Publicatiedatum: 13 december 2022“Op dit moment wordt gewerkt aan het Panorama Bedijkte Maas. Het geeft straks een overzicht van de regionale ontwikkelingen langs de Bedijkte Maas...
Lees meer

Nicolette Knols neemt afscheid van programmateam

Publicatiedatum: 13 december 2022Na twee jaar neemt Nicolette Knols afscheid van het programmateam van Deltaprogramma Maas. Nicolette was o.a. voorzitter van het procesoverleg. Vanaf 1...
Lees meer