Publicatiedatum: 14 juli 2022

Verlengde brug Veerweg Alphen wordt dankzij extra bijdragen Rijk en provincies toch gebouwd

Door een extra financiële bijdrage van het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant wordt de verlengde brug in de Veerweg Alphen alsnog gebouwd. Zo wordt 1,9 cm waterstandsdaling gerealiseerd

De extra € 800.000,- komt bovenop een eerdere verhoging van het budget met € 200.000,-. De verlengde brug komt over de geul die de ontzandingsplas in het gebied Over de Maas aantakt op de Maas.

In 2019 besloten het Rijk, de provincies Noord-Brabant, Gelderland en de gemeente West Maas en Waal om de brug, die in het oorspronkelijke plan op 25 meter was ontworpen, te verlengen naar 80 meter, waardoor extra ruimte ontstaat voor de rivier.

De brug is in 2020 aanbesteed en wordt in opdracht van Over de Maas CV aangelegd. Door vertraging in de werkzaamheden en uiteindelijk het faillissement van de aannemer was lange tijd onzeker of de verlengde brug kon worden gerealiseerd.

Inmiddels is een nieuwe aannemer druk bezig met de voorbereidingen om nog voor het hoogwaterseizoen de brugpijler te bouwen. In de loop van 2023 wordt de brug opgeleverd en overgedragen aan gemeente West Maas en Waal.

Overige berichten

Meanderende Maas voorbeeld van goede samenwerking tussen Rijk en regio

Publicatiedatum: 25 april 2023Meanderende Maas is een voorbeeld van goede samenwerking tussen Rijk en regio in het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Dat blijkt...
Lees meer

Verkenning Zuidelijk Maasdal als voorbeeld voor IRM

Publicatiedatum: 25 april 2023Vanwege de samenhang tussen de projecten Aanpak Vaarweg Maastricht en de IRM-pilot Maasoevers is besloten dat er één integrale gebiedsgerichte...
Lees meer

Leren van het verleden voor de opgaven van nu

Publicatiedatum: 25 april 2023“Ingrepen in de leefomgeving worden kwalitatief beter en breder geaccepteerd als er voor het ontwerp al een goede analyse is gedaan naar de cultuurhistorie...
Lees meer