Publicatiedatum: 14 juli 2022

Verlengde brug Veerweg Alphen wordt dankzij extra bijdragen Rijk en provincies toch gebouwd

Door een extra financiële bijdrage van het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant wordt de verlengde brug in de Veerweg Alphen alsnog gebouwd. Zo wordt 1,9 cm waterstandsdaling gerealiseerd

De extra € 800.000,- komt bovenop een eerdere verhoging van het budget met € 200.000,-. De verlengde brug komt over de geul die de ontzandingsplas in het gebied Over de Maas aantakt op de Maas.

In 2019 besloten het Rijk, de provincies Noord-Brabant, Gelderland en de gemeente West Maas en Waal om de brug, die in het oorspronkelijke plan op 25 meter was ontworpen, te verlengen naar 80 meter, waardoor extra ruimte ontstaat voor de rivier.

De brug is in 2020 aanbesteed en wordt in opdracht van Over de Maas CV aangelegd. Door vertraging in de werkzaamheden en uiteindelijk het faillissement van de aannemer was lange tijd onzeker of de verlengde brug kon worden gerealiseerd.

Inmiddels is een nieuwe aannemer druk bezig met de voorbereidingen om nog voor het hoogwaterseizoen de brugpijler te bouwen. In de loop van 2023 wordt de brug opgeleverd en overgedragen aan gemeente West Maas en Waal.

Overige berichten

Maaspartners buigen zich over een heldere activiteitenplanning tot eind 2023

Publicatiedatum: 14 juli 2022Langs de Maas werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, vier waterschappen, drie provincies en dertig gemeenten aan een...
Lees meer

Maasbestuurders ambassadeurs voor een drinkbare Maas

Publicatiedatum: 14 juli 2022“Wanneer we uit onze rivieren kunnen drinken, is het hele ecosysteem weer in balans.” Aldus ecoloog en filosoof Li An Phoa. Daarom vraagt ze...
Lees meer

Klankbordgroep Maas bezoekt project Geertjesgolf

Publicatiedatum: 14 juli 2022Woensdag 22 juni waren de leden van de Klankbordgroep Maas en Adviesgroep Rijn te gast bij het project Geertjesgolf in Winssen. Een project waarbij de...
Lees meer