Publicatiedatum: 14 juli 2022

Verlengde brug Veerweg Alphen wordt dankzij extra bijdragen Rijk en provincies toch gebouwd

Door een extra financiële bijdrage van het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant wordt de verlengde brug in de Veerweg Alphen alsnog gebouwd. Zo wordt 1,9 cm waterstandsdaling gerealiseerd

De extra € 800.000,- komt bovenop een eerdere verhoging van het budget met € 200.000,-. De verlengde brug komt over de geul die de ontzandingsplas in het gebied Over de Maas aantakt op de Maas.

In 2019 besloten het Rijk, de provincies Noord-Brabant, Gelderland en de gemeente West Maas en Waal om de brug, die in het oorspronkelijke plan op 25 meter was ontworpen, te verlengen naar 80 meter, waardoor extra ruimte ontstaat voor de rivier.

De brug is in 2020 aanbesteed en wordt in opdracht van Over de Maas CV aangelegd. Door vertraging in de werkzaamheden en uiteindelijk het faillissement van de aannemer was lange tijd onzeker of de verlengde brug kon worden gerealiseerd.

Inmiddels is een nieuwe aannemer druk bezig met de voorbereidingen om nog voor het hoogwaterseizoen de brugpijler te bouwen. In de loop van 2023 wordt de brug opgeleverd en overgedragen aan gemeente West Maas en Waal.

Overige berichten

Maas dient vijf projectvoorstellen in voor derde tranche PAGW

Publicatiedatum: 10 oktober 2022De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) is het programma waarmee het Rijk, zo veel mogelijk in samenwerking met medeoverheden en andere belanghebbenden...
Lees meer

Deltacommissaris Peter Glas: “De tijd van vrijblijvendheid is nu echt voorbij”

Publicatiedatum: 10 oktober 2022Op 20 september bood minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het Deltaprogramma 2023 aan de Tweede Kamer aan. Volgens Deltacommissaris Peter...
Lees meer

Staatssecretaris Heijnen spreekt met omwonenden van project ‘Over de Maas’

Publicatiedatum: 10 oktober 2022Dinsdag 20 september jl. bracht staatssecretaris Vivianne Heijnen (I&W) een werkbezoek aan het zandwin- en natuurontwikkelingsproject ‘Over de...
Lees meer