Publicatiedatum: 20 december 2021

"Voor de inhoudelijke werkgroep Maas wordt 2022 mogelijk een zeer intensief jaar"

Xander de Gans

“Voor een goede samenwerking langs de Maas zijn kennis delen en werken vanuit dezelfde uitgangspunten cruciaal. In 2022 zie ik het belang hiervan alleen maar groter worden. Van Integraal Rivier Management, de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater tot bijvoorbeeld de Programmatische Aanpak Grote Wateren; er komt nu zo veel nieuws op de Maaspartners af, dat ik me kan voorstellen dat er komend jaar een groter appél gedaan wordt op de inhoudelijke werkgroep Maas,” aldus Xander de Gans, lid van programmateam Deltaprogramma Maas en  voorzitter van genoemde werkgroep. 

 

In de inhoudelijke werkgroep Maas steken drie provincies, vier waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat regelmatig de koppen bij elkaar. In 2021 gebeurde dat vier keer.

Overzicht
De werkgroep wil het overzicht houden over alle relevante kennisvragen langs de Maas. “Dat doen we door na te gaan welke vragen er zijn, welke opgepakt worden in welke onderzoeksprogramma’s, waar je moet zijn voor antwoorden op vragen en welke nieuwe inzichten onderzoek heeft opgeleverd.”

De Gans: “Een goed voorbeeld is de hoogwater situatie in Limburg van afgelopen zomer. Die heeft namelijk geleid tot de nodige kennisvragen. Werken onze modellen nog wel met de juiste uitgangspunten? Moeten we de interactie tussen het regionale en hoofdwatersysteem niet beter in beeld krijgen? En is het niet wijzer om te redeneren vanuit het gehele vanggebied van de rivier? Daarnaast komen in de werkgroep vragen naar voren over bijvoorbeeld klimaatneutraal terugbouwen (building back better), signaleren en opschalen.”

Klankborden
De Maaspartners benutten de werkgroep ook als klankbord voor hun werk. “Voor het berekenen van hydraulische ontwerp belastingen kunnen ze uitgangspunten toetsen en afstemmen. Verder komen er vragen op tafel die over projecten heen gaan. Denk aan het toepassen van de compensatieregeling op een andere locatie dan die van het project. De inzichten die leden hierbij opdoen leiden vaak tot agendapunten voor de stuurgroep Deltaprogramma Maas.”

Special
Naast de reguliere bijeenkomsten, was er in 2021 een zogenaamde ‘special’ over Grade 3.0 (Generator of Rainfall and Discharge Extremes), ofwel het effect van klimaatverandering op de vorm van de afvoergolf voor de Maas. Specials draaien om een specifiek thema en zijn ook bedoeld om een groter publiek te bereiken met kennis en inzichten. “De digitale communicatiemogelijkheden hebben ons hierbij erg geholpen; een positief effect van de Coronamaatregelen.”

Dilemma’s
De Gans verwacht dat komend jaar tot nog meer nieuwe kennisvragen zal leiden, met name vanuit Integraal Riviermanagement en dan vooral met betrekking tot thema’s als waterveiligheid, scheepvaart, zoetwater, natuur en waterkwaliteit en lokale en regionale opgaven. “Daar hebben de Maaspartners nog veel over te leren. Reden waarom 2022 mogelijk een zeer intensief jaar wordt, voor iedereen, maar zeker ook de inhoudelijke werkgroep Maas. Daar ben ik overigens niet bang voor, want de leden weten elkaar inmiddels heel goed te vinden. Sterker nog, ik denk dat we onze werkgroep volgend jaar zullen uitbreiden en verrijken met nieuwe deelnemers, met aanvullende bagages en inzichten.”

Overige berichten

Programmateam Deltaprogramma Maas: “2023 wordt een spannend jaar!”

Publicatiedatum: 13 december 2022“Komend jaar zal waarschijnlijk geheel in het teken staan van het “inregelen” van integrale gebiedsontwikkeling en wordt daardoor een...
Lees meer

Marij Pollux nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas

Publicatiedatum: 13 december 2022Marij Pollux is de nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas. Zij neemt daarmee het stokje over van Antoon Splinter. Marij Pollux is wethouder in Venlo en...
Lees meer

Bedijkte Maas werkt aan een eigen Panorama

Publicatiedatum: 13 december 2022“Op dit moment wordt gewerkt aan het Panorama Bedijkte Maas. Het geeft straks een overzicht van de regionale ontwikkelingen langs de Bedijkte Maas...
Lees meer