Publicatiedatum: 25 april 2023

Xander de Gans: “We moeten de ervaringen van projecten benutten bij de verdere ontwikkeling van IRM”

Als lid van het programmateam van het Deltaprogramma Maas en in mijn rol bij Rijkswaterstaat, houd ik mij vooral bezig met het creëren van overzicht en het verbinden van mensen en initiatieven. Kijkend naar de rivieren en de initiatieven van alle partners langs de Maas, probeer ik te duiden waar we nu staan met IRM. Ik kom tot het volgende beeld.

Het begon in 2019 met de realisatie van inhoudelijke bouwstenen. Bouwstenen die laten zien hoe het ervoor staat met de rivieren en welke opgaven en oplossingsrichtingen we zien.

Ondertussen werd duidelijk dat er nóg meer te doen is. Want dankzij het kennisprogramma Zeespiegelstijging wordt steeds duidelijker wat de consequenties zijn van de stijgende zeespiegel. Bovendien merken we steeds vaker dat onze inrichting tegen hoogwater een houdbaarheidsdatum heeft. Constanten blijken variabelen. Het hoogwater in juli 2021 is hier het trieste bewijs van. Hoogwater in de zomer, dat hadden we niet gemodelleerd.

Ook de verschillende maatschappelijke transities, zoals energie en landbouw, slaan het rivierengebied niet over en vragen om een weloverwogen aanpak.

Omgaan met onzekerheden vraagt een andere manier van werken; adaptief werken. Een bekend concept in het Nationaal Deltaprogramma en nu geadopteerd door IRM.

Het programmateam IRM bouwt op dit moment, samen met de partners, verder aan het POW-IRM. Adaptatiepaden worden beschreven en langzaam wordt duidelijk wat nodig is om IRM vorm te geven. In de 80%-versie is zichtbaar geworden welke haakjes IRM kan bieden om verschillende opgaven ten opzichte van elkaar af te wegen, adaptief te programmeren en daadwerkelijk versnelling en verslimming te brengen in de uitvoering van maatregelen op en langs de rivieren.

Maar 80% is nog geen 100%. Er is nog veel te doen. Ook de volgende stap zullen we sámen moeten zetten. Het POW-IRM mist nu nog concreetheid en deze kan gevonden worden in de projecten, waaronder de IRM-pilots. Koppel NU het DENKEN aan het DOEN!

Overige berichten

Meanderende Maas voorbeeld van goede samenwerking tussen Rijk en regio

Publicatiedatum: 25 april 2023Meanderende Maas is een voorbeeld van goede samenwerking tussen Rijk en regio in het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Dat blijkt...
Lees meer

Verkenning Zuidelijk Maasdal als voorbeeld voor IRM

Publicatiedatum: 25 april 2023Vanwege de samenhang tussen de projecten Aanpak Vaarweg Maastricht en de IRM-pilot Maasoevers is besloten dat er één integrale gebiedsgerichte...
Lees meer

Leren van het verleden voor de opgaven van nu

Publicatiedatum: 25 april 2023“Ingrepen in de leefomgeving worden kwalitatief beter en breder geaccepteerd als er voor het ontwerp al een goede analyse is gedaan naar de cultuurhistorie...
Lees meer