Verkenning waterreservoirs langs de Maas

Publicatiedatum: 11 mei 2021Beschikbaarheid van voldoende water nu en in de toekomst is belangrijk vanuit verschillende perspectieven. Het bufferen van water in en langs de Maas kan...
Lees meer

Programma IRM legt ook keuzes Barro-reserveringen vast

Publicatiedatum: 11 mei 2021Tijdens de SDM-vergadering van afgelopen maart is gesproken over de Barro-reserveringen voor binnendijkse maatregelen waterveiligheid. De regio heeft daarbij...
Lees meer

Voorverkenning ten noorden van Venlo van start

Publicatiedatum: 11 mei 2021In de Noordelijke Maasvallei, ten noorden van Venlo spelen op en langs de Maas tal van initiatieven en opgaven, zoals plannen voor de verplaatsing van...
Lees meer

Helderheid over begrensde gebiedsontwikkelruimte Maasvallei

Publicatiedatum: 11 mei 2021Op 30 maart jl. heeft minister Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer geïnformeerd over de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de nadere beleidsuitwerking...
Lees meer

Terugblik Ontwerpatelier Maas 2050 - Water Verbindt

Publicatiedatum: 11 mei 2021Op woensdag 28 april namen vele waterbestuurders en andere betrokkenen deel aan het online Bestuurlijk Ontwerpatelier Maas 2050 – Water Verbindt....
Lees meer

Advies 'Ecologische Systeemopgave PAGW-rivieren' gereed

Publicatiedatum: 22 februari 2021Dit advies beschrijft welke ingrepen en oppervlakten nodig zijn om toekomstbestendige grote wateren te realiseren waar hoogwaardige natuur goed samengaat...
Lees meer

Gedeelde kennis zorgt voor dubbele kracht

Publicatiedatum: 22 februari 2021Langs de Maas bouwen partijen samen aan een Maasgebied dat nu en in de toekomst veilig en aantrekkelijk is, met een sterke economie en ecologie. “Een...
Lees meer

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum afgerond

Publicatiedatum: 22 februari 2021Nog een paar laatste loodjes en dan is gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum afgerond. De gigantische klus, waar enorm veel mensen jaren aan gewerkt hebben,...
Lees meer

Actuele IRM-ontwikkelingen

Publicatiedatum: 22 februari 2021Op dit moment wordt gewerkt aan de afronding van twee belangrijke bouwstenen voor het programma Integraal Riviermanagement, te weten het Beeld op de Rivieren...
Lees meer

Klokhuisuitzending 'Ruimte voor rivieren'

Publicatiedatum: 22 februari 2021Op 30 december vorig jaar stond het TV-programma Het Klokhuis in het teken van Ruimte voor rivieren. In deze uitzending was aandacht voor twee locaties...
Lees meer

Natuurlijke Grensmaas wint ’t Zonnetje

Publicatiedatum: 30 november 2020Ieder jaar reikt de deltacommissaris op het nationaal Deltacongres het Zonnetje uit, de prijs voor een aansprekend project dat een lichtend voorbeeld kan...
Lees meer

Groen licht voor IRM-pilots langs de Maas

Publicatiedatum: 30 november 2020Tijdens het BO-MIRT op 25 november jl. is overeenstemming bereikt over de start van 6 IRM-pilotprojecten langs de Maas en een bijbehorend investeringsvolume...
Lees meer