Natuurlijke Grensmaas wint ’t Zonnetje

Publicatiedatum: 30 november 2020Ieder jaar reikt de deltacommissaris op het nationaal Deltacongres het Zonnetje uit, de prijs voor een aansprekend project dat een lichtend voorbeeld kan...
Lees meer

Groen licht voor IRM-pilots langs de Maas

Publicatiedatum: 30 november 2020Tijdens het BO-MIRT op 25 november jl. is overeenstemming bereikt over de start van 6 IRM-pilotprojecten langs de Maas en een bijbehorend investeringsvolume...
Lees meer

Samen naar het rivierengebied van de toekomst: doe ook mee

Publicatiedatum: 30 november 2020Om de integrale aanpak voor het rivierengebied te benadrukken en verder uit te breiden heeft Peter Smit als voorzitter van de Stuurgroep Deltaprogramma...
Lees meer

Samen bouwen aan de Maas

Publicatiedatum: 30 november 2020Samen bouwen aan de toekomst van de rivieren, zo komt het Programma onder de Omgevingswet voor Integraal Riviermanagement tot stand. Dat samen bouwen doen...
Lees meer

Reactienota NRD-IRM gepubliceerd

Publicatiedatum: 26 oktober 2020Begin 2020 is de Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieueffectrapportage voor het programma Integraal Riviermanagement gepubliceerd....
Lees meer

Advies deltacommissaris over Limburgse waterveiligheid

Publicatiedatum: 13 oktober 2020De samenwerkende partners langs de Maas hebben eind 2019 een adviesaanvraag ingediend bij de deltacommissaris over de waterveiligheidsnormen in de Maasvallei....
Lees meer

Verbrede klankbordgroep Maas van start

Publicatiedatum: 13 oktober 2020Op 30 september heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de klankbordgroep Maas in verbrede samenstelling en met een nieuwe opzet met meer ruimte...
Lees meer

Samen voor Meanderende Maas

Publicatiedatum: 13 oktober 2020Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandag 7 september het prachtige projectgebied van Meanderende Maas bezocht. Samen...
Lees meer

Kennisprogramma zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 13 oktober 2020Met het oog op de versnelde zeespiegelstijging is in 2019 een uitgebreid kennisprogramma van start gegaan. Doel van het programma is om de onzekerheid over...
Lees meer

Deltaprogramma 2021: Versnellen en intensiveren om doelen 2050 te halen

Publicatiedatum: 13 oktober 2020Het Deltaprogramma 2021 met de herijkte deltabeslissingen en regionale voorkeursbeslissingen én concrete maatregelen op het gebied van waterveiligheid,...
Lees meer

Beeld op Rivier de Maas

Publicatiedatum: 13 oktober 2020In de afgelopen maanden hebben ‘langs’ de Maas drie digitale ontwerpsessies plaatsgevonden in het kader van het IRM-werkspoor Beeld op de Rivieren....
Lees meer

IRM-bouwdagen Maas

Publicatiedatum: 13 oktober 2020In november 2020 vinden de eerste IRM-bouwdagen plaats. Omdat de bouwdagen digitaal zijn, wordt het programma verdeeld over twee dagen. Voor de Maasregio...
Lees meer