Nieuwe voorzitter SDM bekend: Peter Smit

Publicatiedatum: 08 juni 2020Peter Smit is de nieuwe gedeputeerde Water en Bodem van de provincie Noord-Brabant en hij heeft de voorzittershamer van Rik Grashoff overgenomen voor...
Lees meer

Druk in de weer tegen droogte

Publicatiedatum: 08 juni 2020Dit voorjaar hebben we te maken met een neerslagtekort dat ver boven het gemiddelde voor de tijd van het jaar ligt, zo staat te lezen op de website van...
Lees meer

Deltacongres gaat online

Publicatiedatum: 08 juni 2020Het Deltacongres dat op 12 november 2020 zou plaatsvinden in het MECC Maastricht wordt omgezet naar een online Deltacongres. Vanwege de maatregelen tegen...
Lees meer

Limburgse waterpartners eens over aanpak hoogwaterveiligheid

Publicatiedatum: 08 juni 2020Na intensief overleg hebben partijen - Waterschap Limburg, Provincie Limburg en de Limburgse Maasgemeenten met betrokkenheid van het Rijk en RWS –...
Lees meer

Nieuwe voorzitter VNR taakgroep Maas

Publicatiedatum: 08 juni 2020Antoon Splinter is de nieuwe voorzitter van de VNR Taakgroep Maas. Hij neemt daarmee het stokje over van Sander Bos die de gemeente West Maas en Waal...
Lees meer

Samen bouwen aan het rivierengebied van de toekomst

Publicatiedatum: 08 juni 2020“Samen bouwen we aan het rivierengebied van de toekomst. Als Rijk en regio maar ook met partneroverheden, maatschappelijke organisaties, belangengroeperingen...
Lees meer

Waterveiligheid op korte termijn

Publicatiedatum: 08 juni 2020In 2016 hebben rijk en regio in het kader van het Deltaprogramma Maas het Regionaal Voorstel Maas vastgesteld. Dit voorstel bevat afspraken over...
Lees meer

Grote opkomst startbijeenkomst Integraal Riviermanagement

Publicatiedatum: 06 februari 2020Op 6 februari 2020 is in een overvol Fort Lent, prachtig gelegen aan de Waal, het startschot gegeven voor het gezamenlijk bouwen aan een Programma IRM....
Lees meer

Voorkeursalternatief Meanderende Maas in beeld

Publicatiedatum: 05 februari 2020In december 2019 heeft de  Stuurgroep Meanderende Maas ingestemd met het voorkeursalternatief. Rijk en regio investeren samen in Meanderende...
Lees meer

Start ter inzagelegging Ontwerp NRD Integraal Riviermanagement

Publicatiedatum: 23 januari 2020Vanaf vandaag tot en met woensdag 19 februari kan een zienswijze ingediend worden over het voornemen een programma Integraal Riviermanagement (Programma...
Lees meer

Maasprojecten door naar de planuitwerking

Publicatiedatum: 21 november 2019Eind 2016 zijn langs de Maas verschillende projectverkenningen gestart. Voor een aantal verkenningen is in het BO Mirt van 21 november jl. vastgesteld...
Lees meer

Tweede stuurgroep Integraal Riviermanagement

Publicatiedatum: 21 november 2019Op 21 november jl. heeft de tweede vergadering van de Stuurgroep Integraal Riviermanagement (IRM) plaatsgevonden. In dit programma worden strategische...
Lees meer