Verbrede klankbordgroep Maas van start

Publicatiedatum: 13 oktober 2020Op 30 september heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de klankbordgroep Maas in verbrede samenstelling en met een nieuwe opzet met meer ruimte...
Lees meer

Samen voor Meanderende Maas

Publicatiedatum: 13 oktober 2020Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandag 7 september het prachtige projectgebied van Meanderende Maas bezocht. Samen...
Lees meer

Kennisprogramma zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 13 oktober 2020Met het oog op de versnelde zeespiegelstijging is in 2019 een uitgebreid kennisprogramma van start gegaan. Doel van het programma is om de onzekerheid over...
Lees meer

Deltaprogramma 2021: Versnellen en intensiveren om doelen 2050 te halen

Publicatiedatum: 13 oktober 2020Het Deltaprogramma 2021 met de herijkte deltabeslissingen en regionale voorkeursbeslissingen én concrete maatregelen op het gebied van waterveiligheid,...
Lees meer

Beeld op Rivier de Maas

Publicatiedatum: 13 oktober 2020In de afgelopen maanden hebben ‘langs’ de Maas drie digitale ontwerpsessies plaatsgevonden in het kader van het IRM-werkspoor Beeld op de Rivieren....
Lees meer

IRM-bouwdagen Maas

Publicatiedatum: 13 oktober 2020In november 2020 vinden de eerste IRM-bouwdagen plaats. Omdat de bouwdagen digitaal zijn, wordt het programma verdeeld over twee dagen. Voor de Maasregio...
Lees meer

Beleidsuitwerking vervallen status winterbed

Publicatiedatum: 13 oktober 2020Voor de zomer hebben Maaspartijen, de deltacommissaris en de minister van I&W met elkaar afgesproken dat – zodra een dijk aan de huidige norm...
Lees meer

Gezocht: pilotprojecten Integraal Riviermanagement

Publicatiedatum: 13 oktober 2020In de Voorjaarsnota 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een deel van de IRM-middelen uit het Deltafonds naar voren gehaald. Als gevolg...
Lees meer

Nieuwe voorzitter SDM bekend: Peter Smit

Publicatiedatum: 08 juni 2020Peter Smit is de nieuwe gedeputeerde Water en Bodem van de provincie Noord-Brabant en hij heeft de voorzittershamer van Rik Grashoff overgenomen voor...
Lees meer

Druk in de weer tegen droogte

Publicatiedatum: 08 juni 2020Dit voorjaar hebben we te maken met een neerslagtekort dat ver boven het gemiddelde voor de tijd van het jaar ligt, zo staat te lezen op de website van...
Lees meer

Deltacongres gaat online

Publicatiedatum: 08 juni 2020Het Deltacongres dat op 12 november 2020 zou plaatsvinden in het MECC Maastricht wordt omgezet naar een online Deltacongres. Vanwege de maatregelen tegen...
Lees meer

Limburgse waterpartners eens over aanpak hoogwaterveiligheid

Publicatiedatum: 08 juni 2020Na intensief overleg hebben partijen - Waterschap Limburg, Provincie Limburg en de Limburgse Maasgemeenten met betrokkenheid van het Rijk en RWS –...
Lees meer