Nicolette Knols neemt afscheid van programmateam

Publicatiedatum: 13 december 2022Na twee jaar neemt Nicolette Knols afscheid van het programmateam van Deltaprogramma Maas. Nicolette was o.a. voorzitter van het procesoverleg. Vanaf 1...
Lees meer

Water en bodem voortaan sturend

Publicatiedatum: 13 december 2022Het Rijk maakt water en bodem sturend bij de inrichting van ons land. Drieëndertig ‘structurerende keuzes’ moeten zorgen voor voldoende...
Lees meer

Stapeling van spelregels vertraagt integrale gebiedsontwikkeling

Publicatiedatum: 13 december 2022Klimaatadaptatie, de woningbouwopgave en de stikstofaanpak. Nederland staat de komende jaren voor grote opgaven. Hoe pak je zulke urgente kwesties aan?...
Lees meer

Groen licht voor Maas-projecten

Publicatiedatum: 13 december 2022Op 9 november vond het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) plaats met de ministers Harbers en De Jonge....
Lees meer

Integraal Rivier Management krijgt vorm

Publicatiedatum: 13 december 2022De afgelopen maand zijn de eerste producten van Integraal Rivier Management (IRM) beschikbaar gekomen, breed verspreid en toegelicht. Zo is er een 50%...
Lees meer

Maas dient vijf projectvoorstellen in voor derde tranche PAGW

Publicatiedatum: 10 oktober 2022De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) is het programma waarmee het Rijk, zo veel mogelijk in samenwerking met medeoverheden en andere belanghebbenden...
Lees meer
< vorige 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 19 volgende >

Aanmelden nieuwsbrief

* verplichte velden

Contact

Deltaprogramma Maas
p/a Waterschap Aa en Maas
Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch
info@deltaprogrammamaas.nl
www.deltaprogramma.nl/maas