Nieuwe voorzitter VNR taakgroep Maas

Publicatiedatum: 08 juni 2020Antoon Splinter is de nieuwe voorzitter van de VNR Taakgroep Maas. Hij neemt daarmee het stokje over van Sander Bos die de gemeente West Maas en Waal...
Lees meer

Samen bouwen aan het rivierengebied van de toekomst

Publicatiedatum: 08 juni 2020“Samen bouwen we aan het rivierengebied van de toekomst. Als Rijk en regio maar ook met partneroverheden, maatschappelijke organisaties, belangengroeperingen...
Lees meer

Waterveiligheid op korte termijn

Publicatiedatum: 08 juni 2020In 2016 hebben rijk en regio in het kader van het Deltaprogramma Maas het Regionaal Voorstel Maas vastgesteld. Dit voorstel bevat afspraken over...
Lees meer

Grote opkomst startbijeenkomst Integraal Riviermanagement

Publicatiedatum: 06 februari 2020Op 6 februari 2020 is in een overvol Fort Lent, prachtig gelegen aan de Waal, het startschot gegeven voor het gezamenlijk bouwen aan een Programma IRM....
Lees meer

Voorkeursalternatief Meanderende Maas in beeld

Publicatiedatum: 05 februari 2020In december 2019 heeft de  Stuurgroep Meanderende Maas ingestemd met het voorkeursalternatief. Rijk en regio investeren samen in Meanderende...
Lees meer

Start ter inzagelegging Ontwerp NRD Integraal Riviermanagement

Publicatiedatum: 23 januari 2020Vanaf vandaag tot en met woensdag 19 februari kan een zienswijze ingediend worden over het voornemen een programma Integraal Riviermanagement (Programma...
Lees meer

Maasprojecten door naar de planuitwerking

Publicatiedatum: 21 november 2019Eind 2016 zijn langs de Maas verschillende projectverkenningen gestart. Voor een aantal verkenningen is in het BO Mirt van 21 november jl. vastgesteld...
Lees meer

Tweede stuurgroep Integraal Riviermanagement

Publicatiedatum: 21 november 2019Op 21 november jl. heeft de tweede vergadering van de Stuurgroep Integraal Riviermanagement (IRM) plaatsgevonden. In dit programma worden strategische...
Lees meer

Nieuwe fase voor regioprocessen Maasvallei en Bedijkte Maas

Publicatiedatum: 21 november 2019Voor de regioprocessen breekt een nieuwe fase aan. In de komende periode zullen de regioprocessen Maasvallei en Bedijkte Maas gaan inzoomen op mogelijke...
Lees meer

Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maas gereed

Publicatiedatum: 16 oktober 2019 De afgelopen jaren hebben de Maaspartners en maatschappelijke organisaties intensief met elkaar gewerkt aan een lange termijn strategie voor de hoogwaterveiligheid...
Lees meer