Publicatiedatum: 14 juli 2022

Nieuwe IRM-pilots onderzoeken aanpak rivierbodemerosie met suppletie

De bodemerosie in Rijn en Maas heeft grote negatieve gevolgen voor diverse functies van de rivier. Rivierbodembeleid is daarom één van de strategische beleidskeuzes in het programma IRM. Om deze keuzes te onderbouwen wordt nu de aanpak van rivierbodemerosie met sedimentsuppletie onderzocht. Dit gebeurt in de Midden-Waal en de Gemeenschappelijke Maas. De projecten hebben de status van IRM-pilot gekregen.

Het betreft twee projecten waarbij het hoofddoel is om, met praktijkonderzoek, kennis en ervaring op te doen voor het later op grotere schaal toepassen van het type systeemmaatregel: ‘suppletie’. “Zo anticiperen we op een uitvoerbare IRM beleidsbeslissing rivierbodem, staat IRM meer gesteld voor de introductie van rivierbodembeleid op de verschillende riviertakken en wordt leerervaring opgedaan,”  aldus Saskia van Vuren van Rijkswaterstaat.

Het stoppen van zandwinning uit het zomerbed, het remmen van de uitschuring en/of het weer omhoog brengen van de rivierbodem waar deze lager is komen te liggen, kunnen de problemen van de scheepvaart (dieptebeperking harde lagen, havens en sluisdrempels), de natuur (verdroging, droogvallen nevengeulen, gebrekkige hydrodynamiek), de landbouw (grondwaterstandsdaling tot in wijde omgeving) en de zoetwatervoorziening (afvoerverdeling bij laagwater) verkleinen. Maatregelen voor rivierbodembeheer kunnen zodoende geclassificeerd worden als systeemgerichte maatregelen t.b.v. een integraal doel.

De voorbereiding van het suppletieproject voor de Midden-Waal vraagt nog om nadere uitwerking (doorlooptijd 1 – 1,5 jaar). De voorbereiding van het suppletieproject voor de Gemeenschappelijke Maas is gereed (uitvoeringsplan, monitoringsplan, klaar voor start uitvoering).


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Nieuwe gezichten in de stuurgroep Deltaprogramma Maas!

Publicatiedatum: 06 november 2023Wie zijn de drie nieuwe Gedeputeerden voor Limburg, Gelderland en Brabant? De provincies Limburg, Gelderland en Brabant verwelkomen drie nieuwe gedeputeerden...
Lees meer

Een ruimtelijk perspectief voor Gelderland in een snelkookpan

Publicatiedatum: 05 november 2023In gesprek met Albert Thijssen over het belang van samenwerking, transparantie en creativiteit in ruimtelijke planning onder tijdsdruk  Eind...
Lees meer

Panorama Maasvallei “Een richtinggevend kompas voor toekomstige keuzes over de Maas”

Publicatiedatum: 05 november 2023In gesprek met Eelco Hoogendam over de totstandkoming van Panorama Maasvallei, een leidend kompas voor toekomstige Maasbesluiten. De Maasvallei,...
Lees meer