Publicatiedatum: 14 juli 2022

Nieuwe IRM-pilots onderzoeken aanpak rivierbodemerosie met suppletie

De bodemerosie in Rijn en Maas heeft grote negatieve gevolgen voor diverse functies van de rivier. Rivierbodembeleid is daarom één van de strategische beleidskeuzes in het programma IRM. Om deze keuzes te onderbouwen wordt nu de aanpak van rivierbodemerosie met sedimentsuppletie onderzocht. Dit gebeurt in de Midden-Waal en de Gemeenschappelijke Maas. De projecten hebben de status van IRM-pilot gekregen.

Het betreft twee projecten waarbij het hoofddoel is om, met praktijkonderzoek, kennis en ervaring op te doen voor het later op grotere schaal toepassen van het type systeemmaatregel: ‘suppletie’. “Zo anticiperen we op een uitvoerbare IRM beleidsbeslissing rivierbodem, staat IRM meer gesteld voor de introductie van rivierbodembeleid op de verschillende riviertakken en wordt leerervaring opgedaan,”  aldus Saskia van Vuren van Rijkswaterstaat.

Het stoppen van zandwinning uit het zomerbed, het remmen van de uitschuring en/of het weer omhoog brengen van de rivierbodem waar deze lager is komen te liggen, kunnen de problemen van de scheepvaart (dieptebeperking harde lagen, havens en sluisdrempels), de natuur (verdroging, droogvallen nevengeulen, gebrekkige hydrodynamiek), de landbouw (grondwaterstandsdaling tot in wijde omgeving) en de zoetwatervoorziening (afvoerverdeling bij laagwater) verkleinen. Maatregelen voor rivierbodembeheer kunnen zodoende geclassificeerd worden als systeemgerichte maatregelen t.b.v. een integraal doel.

De voorbereiding van het suppletieproject voor de Midden-Waal vraagt nog om nadere uitwerking (doorlooptijd 1 – 1,5 jaar). De voorbereiding van het suppletieproject voor de Gemeenschappelijke Maas is gereed (uitvoeringsplan, monitoringsplan, klaar voor start uitvoering).

Overige berichten

Maas dient vijf projectvoorstellen in voor derde tranche PAGW

Publicatiedatum: 10 oktober 2022De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) is het programma waarmee het Rijk, zo veel mogelijk in samenwerking met medeoverheden en andere belanghebbenden...
Lees meer

Deltacommissaris Peter Glas: “De tijd van vrijblijvendheid is nu echt voorbij”

Publicatiedatum: 10 oktober 2022Op 20 september bood minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het Deltaprogramma 2023 aan de Tweede Kamer aan. Volgens Deltacommissaris Peter...
Lees meer

Staatssecretaris Heijnen spreekt met omwonenden van project ‘Over de Maas’

Publicatiedatum: 10 oktober 2022Dinsdag 20 september jl. bracht staatssecretaris Vivianne Heijnen (I&W) een werkbezoek aan het zandwin- en natuurontwikkelingsproject ‘Over de...
Lees meer