Klimaatverandering en aanscherping van de waterveiligheidsnormen in 2017 leiden tot een grote waterveiligheidsopgave langs de Maas. Maar er liggen meer opgaven en kansen in ons Maasgebied; op het gebied van waterkwaliteit, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, natuur en ruimtelijke en economische kwaliteit. Benieuwd hoe provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hier onder de vlag van het Deltaprogramma Maas samen aan werken? Deze animatie geeft u in minder dan drie minuten een overzicht van de aanpak!


Programmateam Deltaprogramma Maas: “2023 wordt een spannend jaar!”

Publicatiedatum: 13 december 2022“Komend jaar zal waarschijnlijk geheel in het teken staan van het “inregelen” van integrale gebiedsontwikkeling en wordt daardoor een...
Lees meer

Marij Pollux nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas

Publicatiedatum: 13 december 2022Marij Pollux is de nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas. Zij neemt daarmee het stokje over van Antoon Splinter. Marij Pollux is wethouder in Venlo en...
Lees meer

Bedijkte Maas werkt aan een eigen Panorama

Publicatiedatum: 13 december 2022“Op dit moment wordt gewerkt aan het Panorama Bedijkte Maas. Het geeft straks een overzicht van de regionale ontwikkelingen langs de Bedijkte Maas...
Lees meer