Klimaatverandering en aanscherping van de waterveiligheidsnormen in 2017 leiden tot een grote waterveiligheidsopgave langs de Maas. Maar er liggen meer opgaven en kansen in ons Maasgebied; op het gebied van waterkwaliteit, bevaarbaarheidk, zoetwaterbeschikbaarheid, natuur en ruimtelijke en economische kwaliteit. Benieuwd hoe provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hier onder de vlag van het Deltaprogramma Maas samen aan werken? Deze animatie geeft u in minder dan drie minuten een overzicht van de aanpak!


Reactienota NRD-IRM gepubliceerd

Publicatiedatum: 26 oktober 2020Begin 2020 is de Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieueffectrapportage voor het programma Integraal Riviermanagement gepubliceerd....
Lees meer

Advies deltacommissaris over Limburgse waterveiligheid

Publicatiedatum: 13 oktober 2020De samenwerkende partners langs de Maas hebben eind 2019 een adviesaanvraag ingediend bij de deltacommissaris over de waterveiligheidsnormen in de Maasvallei....
Lees meer

Verbrede klankbordgroep Maas van start

Publicatiedatum: 13 oktober 2020Op 30 september heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de klankbordgroep Maas in verbrede samenstelling en met een nieuwe opzet met meer ruimte...
Lees meer