Publicatiedatum: 14 juli 2022

Klankbordgroep Maas bezoekt project Geertjesgolf

Woensdag 22 juni waren de leden van de Klankbordgroep Maas en Adviesgroep Rijn te gast bij het project Geertjesgolf in Winssen. Een project waarbij de grondstoffen binnendijks worden gewonnen, terwijl de veredeling en afvoer via een voorhaven en per schip in de Waal gebeuren.

Na twee presentaties door Leonie van der Voort (directeur van Cascade) en Herman van der Linde (projectleider van Geertjesgolf) was er een excursie. Het was ‘technisch’ weer en daarmee een uitstekende dag om de werkzaamheden op locatie te bekijken. De excursie begon op de binnendijkse locatie waar zand en grind elektrisch wordt opgezogen en een grove voorscheiding plaats vindt. Via een transportsysteem, uniek voor transport van zand en grind in de wereld, wordt het zand en grind vervolgens getransporteerd over 1,5 kilometer naar de voorhaven in de Maas.

Tijdens de presentatie van projectleider Herman van der Linde is gesproken over de problemen waar dit unieke transportsysteem tegen aan loopt, zoals onvoorziene geluidsoverlast. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing hiervoor. Ook besprak hij wat dit voor omwonenden betekent en hoe belangrijk goede communicatie is.

Classificeren
De rondleiding werd voortgezet op de drijvende classificeerinstallatie die in de daarvoor gegraven voorhaven van de Maas ligt. Hier werd toegelicht hoe het classificeren van zand en grind naar vier fracties in zijn werk gaat.  Verder werden alle ins en outs besproken van het complexe logistieke proces van het beleveren van klanten; over het algemeen betonfabrikanten die op recept een mengsel van zand en grind bestellen.

Een belangrijke boodschap die Cascade de klankbord- en adviesgroepleden wilde meegeven is dat de bouw in Nederland in grote mate afhankelijk is van de door Cascadeleden geproduceerde bouwgrondstoffen. “Zonder deze grondstoffen kan de bouwopgave waar de BV Nederland voor staat niet worden gerealiseerd,” aldus Leonie van der Voort.

Succesvolle combinatie
Langs de Maas vindt de delfstoffenwinning vaak plaats in combinatie met verbetering van de hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling. De binnendijkse zandwinning Geertjesgolf laat de succesvolle combinatie zien met zoetwaterbeschikbaarheid (plas wordt ingezet als waterbuffer voor perioden van droogte) en energietransitie (aquathermie en het grootste drijvende zonne-energie park van Nederland).

Cascade is de vereniging van oppervlaktedelfstoffenwinners in Nederland. Geertjesgolf is een collectief project van meerdere Cascadeleden en één van de laatste grotere projecten die  tijdens het afschaffen van het rijksontgrondingenbeleid in 2000 nog is overeengekomen.

 

De drijvende classificeerinstallatie

 


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Impressie van SDM-vergadering 4 april

Publicatiedatum: 22 april 2024Op uitnodiging van wethouder Dirk Franssen van gemeente Roermond vond deze vergadering op ruim 80 meter hoogte plaats, in de TV-toren van Roermond. Vanaf...
Lees meer

Maas in beweging: Maas Cleanup

Publicatiedatum: 22 april 2024Maas Cleanup is een beweging van vrijwilligers, bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. In plaats van veroorzaker, willen zij...
Lees meer

‘Ruimte voor de zeespiegelstijging’: Rapport van Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 22 april 2024In december 2023 spraken we met Jos van Alphen, adviseur strategie en kennis binnen Staf Deltacommissaris, over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging....
Lees meer