Publicatiedatum: 14 juli 2022

Klankbordgroep Maas bezoekt project Geertjesgolf

Woensdag 22 juni waren de leden van de Klankbordgroep Maas en Adviesgroep Rijn te gast bij het project Geertjesgolf in Winssen. Een project waarbij de grondstoffen binnendijks worden gewonnen, terwijl de veredeling en afvoer via een voorhaven en per schip in de Waal gebeuren.

Na twee presentaties door Leonie van der Voort (directeur van Cascade) en Herman van der Linde (projectleider van Geertjesgolf) was er een excursie. Het was ‘technisch’ weer en daarmee een uitstekende dag om de werkzaamheden op locatie te bekijken. De excursie begon op de binnendijkse locatie waar zand en grind elektrisch wordt opgezogen en een grove voorscheiding plaats vindt. Via een transportsysteem, uniek voor transport van zand en grind in de wereld, wordt het zand en grind vervolgens getransporteerd over 1,5 kilometer naar de voorhaven in de Maas.

Tijdens de presentatie van projectleider Herman van der Linde is gesproken over de problemen waar dit unieke transportsysteem tegen aan loopt, zoals onvoorziene geluidsoverlast. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing hiervoor. Ook besprak hij wat dit voor omwonenden betekent en hoe belangrijk goede communicatie is.

Classificeren
De rondleiding werd voortgezet op de drijvende classificeerinstallatie die in de daarvoor gegraven voorhaven van de Maas ligt. Hier werd toegelicht hoe het classificeren van zand en grind naar vier fracties in zijn werk gaat.  Verder werden alle ins en outs besproken van het complexe logistieke proces van het beleveren van klanten; over het algemeen betonfabrikanten die op recept een mengsel van zand en grind bestellen.

Een belangrijke boodschap die Cascade de klankbord- en adviesgroepleden wilde meegeven is dat de bouw in Nederland in grote mate afhankelijk is van de door Cascadeleden geproduceerde bouwgrondstoffen. “Zonder deze grondstoffen kan de bouwopgave waar de BV Nederland voor staat niet worden gerealiseerd,” aldus Leonie van der Voort.

Succesvolle combinatie
Langs de Maas vindt de delfstoffenwinning vaak plaats in combinatie met verbetering van de hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling. De binnendijkse zandwinning Geertjesgolf laat de succesvolle combinatie zien met zoetwaterbeschikbaarheid (plas wordt ingezet als waterbuffer voor perioden van droogte) en energietransitie (aquathermie en het grootste drijvende zonne-energie park van Nederland).

Cascade is de vereniging van oppervlaktedelfstoffenwinners in Nederland. Geertjesgolf is een collectief project van meerdere Cascadeleden en één van de laatste grotere projecten die  tijdens het afschaffen van het rijksontgrondingenbeleid in 2000 nog is overeengekomen.

 

De drijvende classificeerinstallatie

 


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Nieuwe gezichten in de stuurgroep Deltaprogramma Maas!

Publicatiedatum: 06 november 2023Wie zijn de drie nieuwe Gedeputeerden voor Limburg, Gelderland en Brabant? De provincies Limburg, Gelderland en Brabant verwelkomen drie nieuwe gedeputeerden...
Lees meer

Een ruimtelijk perspectief voor Gelderland in een snelkookpan

Publicatiedatum: 05 november 2023In gesprek met Albert Thijssen over het belang van samenwerking, transparantie en creativiteit in ruimtelijke planning onder tijdsdruk  Eind...
Lees meer

Panorama Maasvallei “Een richtinggevend kompas voor toekomstige keuzes over de Maas”

Publicatiedatum: 05 november 2023In gesprek met Eelco Hoogendam over de totstandkoming van Panorama Maasvallei, een leidend kompas voor toekomstige Maasbesluiten. De Maasvallei,...
Lees meer