Publicatiedatum: 25 april 2023

Verkenning Zuidelijk Maasdal als voorbeeld voor IRM

Vanwege de samenhang tussen de projecten Aanpak Vaarweg Maastricht en de IRM-pilot Maasoevers is besloten dat er één integrale gebiedsgerichte verkenning komt. Reden is de sterke inhoudelijke samenhang en onderlinge effectbeïnvloeding. Voor de betrokkenen voelt het als een opluchting. “Het werd steeds duidelijker dat deze twee projecten fysiek en juridisch in elkaar grijpen. Gelukkig trekken we vanaf nu samen op.” Aldus Zjèf Budé (Rijkswaterstaat) en Annelies Heidekamp (ministerie IenW). 

De Aanpak vaarweg Maastricht draait om het geschikt maken van de Maasroute voor grotere binnenvaartschepen (klasse Vb-schepen). Van Weurt tot Maastricht wordt de Maas verdiept, het Julianakanaal verruimd en worden bruggen verhoogd. Een groot deel van de werkzaamheden is al uitgevoerd. Betrokken partijen zijn Rijkswaterstaat, het ministerie van IenW, de gemeenten Maastricht, Meerssen en Eijsden-Margraten, de provincie Limburg en het waterschap Limburg.

Integraal Rivermanagement (IRM)
In hetzelfde gebied werken dezelfde partijen ook aan de IRM-pilot Maasoevers Maastricht. Dit project draait om de bescherming van Maastricht, Eijsden en Meerssen tegen extreem hoge waterstanden. Hiervoor  is nu een combinatie voorzien van dijkversterking en rivierverruiming. Het project levert een bijdrage aan verschillende IRM-thema’s, te weten waterveiligheid, ruimtelijke ontwikkeling  en natuur.

Samen
Voor de betrokken partijen werd steeds duidelijker dat de twee projecten fysiek en juridisch in elkaar grijpen. Daarom voelt het nu als een opluchting dat is besloten de krachten te bundelen. “Al langer was het gevoel ‘moet het niet samen, in plaats van serieel?’”

Verkenning Zuidelijk Maasdal
Inmiddels is kwartiermaker Bastiaan du Pré aangesteld om namens alle betrokken partijen een startbeslissing op te stellen voor een verkenning. In deze verkenning komen de opgaven van beide projecten samen: hoogwaterveiligheid, nautische veiligheid, riviernatuur en ruimtelijk inpassing. De planning is dat rond de zomer van 2023 de minister de startbeslissing voor de verkenning Zuidelijk Maasdal tekent. Daarna start de integrale gebiedsgerichte verkenning. Deze neemt ongeveer drie jaar in beslag en resulteert in een voorkeursbeslissing van de minister. Hierin wordt beschreven hoe de opgaven in dit gebied in samenhang met elkaar zullen worden aangepakt.

Goed contact
Het op deze manier bundelen van krachten had niet gekund zonder goed contact tussen de betrokken partijen. “We hebben de tijd genomen om samen te kijken naar de twee projecten, open te zijn over onze belangen en werkwijzen en elkaar te helpen wanneer dat nodig was. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. De weg is nog lang en we zullen vast pieken en dalen tegenkomen met elkaar. Maar op basis van het afgelopen half jaar zien we de MIRT-verkenning met vertrouwen tegemoet.”


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Impressie van SDM-vergadering 4 april

Publicatiedatum: 22 april 2024Op uitnodiging van wethouder Dirk Franssen van gemeente Roermond vond deze vergadering op ruim 80 meter hoogte plaats, in de TV-toren van Roermond. Vanaf...
Lees meer

Maas in beweging: Maas Cleanup

Publicatiedatum: 22 april 2024Maas Cleanup is een beweging van vrijwilligers, bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. In plaats van veroorzaker, willen zij...
Lees meer

‘Ruimte voor de zeespiegelstijging’: Rapport van Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 22 april 2024In december 2023 spraken we met Jos van Alphen, adviseur strategie en kennis binnen Staf Deltacommissaris, over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging....
Lees meer