Publicatiedatum: 10 oktober 2022

Staatssecretaris Heijnen spreekt met omwonenden van project ‘Over de Maas’

Dinsdag 20 september jl. bracht staatssecretaris Vivianne Heijnen (I&W) een werkbezoek aan het zandwin- en natuurontwikkelingsproject ‘Over de Maas’.  Ze sprak met omwonenden van de Moleneindsche Waard in Alphen aan de Maas. Zij zijn ongerust over het materiaal dat is gebruikt om het water te verondiepen. Heijnen: “We moeten burgers vooral goed informeren en de informatie moet zo onafhankelijk mogelijk zijn.”  

De belangrijkste doelen van het project ‘Over de Maas’ zijn de winning van minimaal vijftien miljoen ton industriezand en de ontwikkeling van minimaal 140 hectare nieuwe riviergebonden natuur. Daarnaast wordt er gewerkt aan rivierverruiming ten behoeve van hoogwaterveiligheid, extensief recreatieve openstelling van het gebied (wandelen, fietsen en struinen) en duurzaam, extensief beheer door Natuurmonumenten na de herinrichting.

Plangebied

Het plangebied van ‘Over de Maas’ is gelegen in de gemeente West Maas en Waal en heeft een oppervlakte van ca. 277 ha. Het plangebied omvat de noordelijke uiterwaard van de Maas ter hoogte van het dorp Lith. De Moleneindsche Waard bij Alphen aan de Maas maakt deel uit van het plangebied.

Grondstof

In de uiterwaard wordt zand en grind, dat als grondstof wordt toegepast in de woning-, weg- en waterbouwsector, gewonnen met drijvende verwerkingsinstallaties en per schip afgevoerd. Nederzand Projectmanagement BV ontwikkelt en begeleidt het project voor een vijftal landelijke industriezandproducenten.

Verondiepen

Inherent aan grondstofwinning is het zogenoemde ‘verondiepen’, waarbij een plas na ontzanding voor herinrichting deels minder diep wordt gemaakt. Een steile, diepe put achterlaten zoals in het verleden gebeurde, past niet meer in het huidige overheidsbeleid en mag ook niet. Voor de herinrichting van Over de Maas tot natuurgebied was 11 miljoen m3 materiaal nodig. 60% kwam uit het eigen project en bestaat uit achtergelaten kleigrond en fijn zand. De resterende 40% is aangevoerd. Volgens Nederzand is hierbij alleen gebruik gemaakt van verontreinigende grond en bagger die geschikt is voor hergebruik. Dit betreft ook het toepassen van granuliet.

Tevreden

Desondanks maken omwonenden zich zorgen over het materiaal dat is gebruikt om het water te verondiepen; is het gestorte granuliet niet giftig? Toch zijn ze positief over het bezoek van de staatssecretaris: ,,Het is niet een-twee-drie opgelost, maar je moet ergens beginnen.” En: “Ze zal er meer gevoel bij hebben gekregen.”

Bron: Gelderlander, 20-09-2022, Irma van Teunenbroek


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Anne-Marie Hitipeuw geeft vervolg aan Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

Publicatiedatum: 03 juli 2024Anne-Marie Hitipeuw: "Het is niet langer alleen preventie, maar we moeten ons ook beter voorbereiden op de impact van extreme weersomstandigheden"....
Lees meer

Integrale aanpak toekomstige ontwikkelingen in de Henriëttewaard

Publicatiedatum: 03 juli 2024In het gebied de Henriëttewaard ligt van oudsher een verdedigingslinie, maar naast deze verdedigingslinie heeft het gebied nog veel meer te bieden....
Lees meer

Introductie nieuwe programmamanager Waterveiligheid en Ruimte Limburg: Katya Ivanova

Publicatiedatum: 03 juli 2024Sinds mei dit jaar heeft Katya Ivanova het stokje overgenomen als programmamanager voor het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg. Katya brengt een...
Lees meer