Publicatiedatum: 10 oktober 2022

Staatssecretaris Heijnen spreekt met omwonenden van project ‘Over de Maas’

Dinsdag 20 september jl. bracht staatssecretaris Vivianne Heijnen (I&W) een werkbezoek aan het zandwin- en natuurontwikkelingsproject ‘Over de Maas’.  Ze sprak met omwonenden van de Moleneindsche Waard in Alphen aan de Maas. Zij zijn ongerust over het materiaal dat is gebruikt om het water te verondiepen. Heijnen: “We moeten burgers vooral goed informeren en de informatie moet zo onafhankelijk mogelijk zijn.”  

De belangrijkste doelen van het project ‘Over de Maas’ zijn de winning van minimaal vijftien miljoen ton industriezand en de ontwikkeling van minimaal 140 hectare nieuwe riviergebonden natuur. Daarnaast wordt er gewerkt aan rivierverruiming ten behoeve van hoogwaterveiligheid, extensief recreatieve openstelling van het gebied (wandelen, fietsen en struinen) en duurzaam, extensief beheer door Natuurmonumenten na de herinrichting.

Plangebied

Het plangebied van ‘Over de Maas’ is gelegen in de gemeente West Maas en Waal en heeft een oppervlakte van ca. 277 ha. Het plangebied omvat de noordelijke uiterwaard van de Maas ter hoogte van het dorp Lith. De Moleneindsche Waard bij Alphen aan de Maas maakt deel uit van het plangebied.

Grondstof

In de uiterwaard wordt zand en grind, dat als grondstof wordt toegepast in de woning-, weg- en waterbouwsector, gewonnen met drijvende verwerkingsinstallaties en per schip afgevoerd. Nederzand Projectmanagement BV ontwikkelt en begeleidt het project voor een vijftal landelijke industriezandproducenten.

Verondiepen

Inherent aan grondstofwinning is het zogenoemde ‘verondiepen’, waarbij een plas na ontzanding voor herinrichting deels minder diep wordt gemaakt. Een steile, diepe put achterlaten zoals in het verleden gebeurde, past niet meer in het huidige overheidsbeleid en mag ook niet. Voor de herinrichting van Over de Maas tot natuurgebied was 11 miljoen m3 materiaal nodig. 60% kwam uit het eigen project en bestaat uit achtergelaten kleigrond en fijn zand. De resterende 40% is aangevoerd. Volgens Nederzand is hierbij alleen gebruik gemaakt van verontreinigende grond en bagger die geschikt is voor hergebruik. Dit betreft ook het toepassen van granuliet.

Tevreden

Desondanks maken omwonenden zich zorgen over het materiaal dat is gebruikt om het water te verondiepen; is het gestorte granuliet niet giftig? Toch zijn ze positief over het bezoek van de staatssecretaris: ,,Het is niet een-twee-drie opgelost, maar je moet ergens beginnen.” En: “Ze zal er meer gevoel bij hebben gekregen.”

Bron: Gelderlander, 20-09-2022, Irma van Teunenbroek

Overige berichten

Organisaties moeten over hun schaduw heen stappen om naar de gezamenlijke opgave te kijken

Publicatiedatum: 25 juli 2023In gesprek met programmamanager Theo Reinders over het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg De watercrisis van juli 2021 leidde tot enorme maatschappelijke,...
Lees meer

Elke dag een beetje beter: naar een robuust systeem voor waterveiligheid

Publicatiedatum: 25 juli 2023Rob Wolbrink over de nieuwe waterveiligheidsvisie van waterschap Brabantse Delta De overstromingen van 2021 waren aanleiding voor veel waterschappen...
Lees meer

Zes overheden bundelen krachten voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid in Zuid-Limburg

Publicatiedatum: 25 juli 2023Zes overheden slaan de handen ineen voor een gezamenlijke verkenning gericht op het verbeteren van hoogwaterveiligheid, scheepvaartveiligheid en ruimtelijke...
Lees meer