Publicatiedatum: 14 december 2023

Co Verdaas benoemd tot Deltacommissaris voor Nationaal Deltaprogramma

De ministerraad heeft op voorstel van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de voordracht van Co Verdaas als regeringscommissaris voor het Nationaal Deltaprogramma. Verdaas, momenteel werkzaam als dijkgraaf van Waterschap Rivierenland en deeltijdhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, is op 1 december begonnen met zijn taken als deltacommissaris.

Met zijn uitgebreide ervaring in de wateropgaven van Nederland en zijn brede netwerk in het ruimtelijke domein, heeft Verdaas de verantwoordelijkheid gekregen om als onafhankelijk regeringscommissaris de voortgang van het Nationaal Deltaprogramma te bewaken.

In zijn rol als deltacommissaris zal Verdaas jaarlijks op Prinsjesdag verslag uitbrengen over de uitvoering van het Deltaprogramma en het kabinet adviseren over klimaatadaptatievraagstukken.

Minister Harbers prijst Verdaas als een bevlogen bestuurder en wetenschapper, iemand met veel ervaring in de uitdagingen die het veranderende klimaat met zich meebrengt, zoals extreem weer en een stijgende zeespiegel. Hij verwacht dat Verdaas zijn ervaring als dijkgraaf en gedeputeerde goed kan inzetten en de ruimtelijke uitdagingen op het gebied van water kan verbinden aan andere grote maatschappelijke vraagstukken.

Verdaas zelf benadrukt het belang van het niet geïsoleerd zien van water als uitdaging, maar het koppelen ervan aan andere opgaven zoals woningbouw, natuurbehoud en economische verduurzaming. Hij streeft ernaar een goede verbinding te leggen tussen deze elementen binnen het Deltaprogramma en zet zich in voor een klimaatbestendige toekomst voor Nederland.

Met een achtergrond als lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, gedeputeerde van Gelderland en staatssecretaris van Economische Zaken in kabinet-Rutte II, alsmede zijn expertise in planologie en zijn proefschrift "Plannen laten zich niet plannen", vormt Verdaas een waardevolle toevoeging als de derde deltacommissaris na Wim Kuijken en Peter Glas.

Verdaas behoudt naast zijn rol als deltacommissaris zijn positie als deeltijdhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

De benoeming van Co Verdaas als deltacommissaris getuigt van zijn diepgaande kennis, ervaring en toewijding aan de cruciale kwesties rondom waterbeheer en klimaatadaptatie in Nederland.


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Impressie van SDM-vergadering 4 april

Publicatiedatum: 22 april 2024Op uitnodiging van wethouder Dirk Franssen van gemeente Roermond vond deze vergadering op ruim 80 meter hoogte plaats, in de TV-toren van Roermond. Vanaf...
Lees meer

Maas in beweging: Maas Cleanup

Publicatiedatum: 22 april 2024Maas Cleanup is een beweging van vrijwilligers, bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. In plaats van veroorzaker, willen zij...
Lees meer

‘Ruimte voor de zeespiegelstijging’: Rapport van Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 22 april 2024In december 2023 spraken we met Jos van Alphen, adviseur strategie en kennis binnen Staf Deltacommissaris, over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging....
Lees meer