Publicatiedatum: 14 december 2023

Co Verdaas benoemd tot Deltacommissaris voor Nationaal Deltaprogramma

De ministerraad heeft op voorstel van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de voordracht van Co Verdaas als regeringscommissaris voor het Nationaal Deltaprogramma. Verdaas, momenteel werkzaam als dijkgraaf van Waterschap Rivierenland en deeltijdhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, is op 1 december begonnen met zijn taken als deltacommissaris.

Met zijn uitgebreide ervaring in de wateropgaven van Nederland en zijn brede netwerk in het ruimtelijke domein, heeft Verdaas de verantwoordelijkheid gekregen om als onafhankelijk regeringscommissaris de voortgang van het Nationaal Deltaprogramma te bewaken.

In zijn rol als deltacommissaris zal Verdaas jaarlijks op Prinsjesdag verslag uitbrengen over de uitvoering van het Deltaprogramma en het kabinet adviseren over klimaatadaptatievraagstukken.

Minister Harbers prijst Verdaas als een bevlogen bestuurder en wetenschapper, iemand met veel ervaring in de uitdagingen die het veranderende klimaat met zich meebrengt, zoals extreem weer en een stijgende zeespiegel. Hij verwacht dat Verdaas zijn ervaring als dijkgraaf en gedeputeerde goed kan inzetten en de ruimtelijke uitdagingen op het gebied van water kan verbinden aan andere grote maatschappelijke vraagstukken.

Verdaas zelf benadrukt het belang van het niet geïsoleerd zien van water als uitdaging, maar het koppelen ervan aan andere opgaven zoals woningbouw, natuurbehoud en economische verduurzaming. Hij streeft ernaar een goede verbinding te leggen tussen deze elementen binnen het Deltaprogramma en zet zich in voor een klimaatbestendige toekomst voor Nederland.

Met een achtergrond als lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, gedeputeerde van Gelderland en staatssecretaris van Economische Zaken in kabinet-Rutte II, alsmede zijn expertise in planologie en zijn proefschrift "Plannen laten zich niet plannen", vormt Verdaas een waardevolle toevoeging als de derde deltacommissaris na Wim Kuijken en Peter Glas.

Verdaas behoudt naast zijn rol als deltacommissaris zijn positie als deeltijdhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

De benoeming van Co Verdaas als deltacommissaris getuigt van zijn diepgaande kennis, ervaring en toewijding aan de cruciale kwesties rondom waterbeheer en klimaatadaptatie in Nederland.


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Een duik in de toekomst met de tussenbalans van het kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 14 december 2023We spraken met Jos van Alphen over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Deze werd bekend gemaakt tijdens het Nationaal Deltacongres op 9...
Lees meer

Ontwerp Programma IRM is klaar

Publicatiedatum: 14 december 2023Het Ontwerp Programma IRM, voormalig genaamd Ontwerp Programma onder de Omgevingswet IRM, is klaar.
Lees meer

Highlights van de SDM-vergadering op 7 december

Publicatiedatum: 14 december 2023Op 7 december heeft de SDM-vergadering op een mooie locatie pal aan de Maas plaatsgevonden, in het boothuis van het Veerhuis Oeffelt. Op de agenda stonden...
Lees meer