Publicatiedatum: 07 mei 2022

Internationale Maas-netwerkbijeenkomst op 12 mei in Roermond

In het stroomgebied van de Maas werken overheden uit Nederland, België, Duitsland, Frankijk en Luxemburg aan een toekomstbestendige Maas. Daartoe hebben zij geregeld overleg via de Internationale Maas Commissie en diverse bilaterale grenswateroverleggen. Omdat de Maas en haar zijrivieren grensoverschrijdende stroomgebieden hebben, is  een goede samenwerking tussen deze overheden van het allergrootste belang. Om deze grensoverschrijdende samenwerking een nieuwe bestuurlijke impuls te geven is er op 12 mei het event ‘Cross-border water rendez-vous Meuse Region’. “Hopelijk wordt het een jaarlijkse traditie. Want de bestuurders hebben genoeg met elkaar te bespreken,” aldus Fred van den Brink van de provincie Limburg.

Het event is een internationale netwerkbijeenkomst over waterbeheer in het stroomgebied van de Maas. Het is met name bedoeld voor bestuurders en bestuursadviseurs. “Voor het regionale watersysteem van de Maas, waar de wateroverlast van vorige zomer tot veel problemen in Duitsland (Eiffel), België (Ardennen) en Nederland (Zuid-Limburg) heeft geleid, liggen de bevoegdheden op verschillende niveaus. In Nederland heb je het dan vooral over provincies, waterschappen en gemeenten. In Duitsland en België liggen bevoegdheden deels anders en spelen ook de bestuurders van de federale overheden (Wallonië, Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen) en in Duitsland de Kreisen, een belangrijke rol bij het regionale waterbeheer.”

Natuurlijke manier

Inhoudelijk ligt de focus op 12 mei vooral op klimaatadaptatie in de grensoverschrijdende zijrivieren van de Maas. “We nodigen onze Duitse, Belgische, Franse en Nederlandse collega's uit om ontwikkelingen en best practices met elkaar te delen en in elkaars keuken te kijken. Maar vooral bieden we ruimte om informeel met elkaar te spreken. Zo versterken we de grensoverschrijdende samenwerking op een heel natuurlijke manier.”

De dag, die van 9:30 tot 16:30 plaatsvindt in de ECI Cultuurfabriek in Roermond, wordt geopend door Heide Jekel, afdelingshoofd van het Federaal Ministerie van Milieu, Natuurbehoud, Nucleaire Veiligheid en Consumentenbescherming van Noordrijn-Westfalen. Daarna zijn er lezingen en workshops over onderwerpen als het plan van aanpak ‘Extreem Laag Water’ waar de Internationale Maascommissie (IMC) aan werkt, grensoverschrijdende governance praktijken voor waterafvoer tijdens overstromingen en water- en bodemkwaliteit in relatie tot klimaatverandering.

Pre-event

Ter voorbereiding op 12 mei werd op 14 oktober 2021 een kort, digitaal pre-event georganiseerd. Er werd o.a. een film getoond met berichten van enkele ambassadeurs. Zij behartigen en promoten de grensoverschrijdende samenwerking in het Maasstroomgebied. Twee van hen, Patrick van der Broeck (dijkgraaf Waterschap Limburg) en de eerder genoemde Heide Jekel droegen bij aan een vruchtbare paneldiscussie. Verder werden tijdens breakout-sessies de onderwerpen voor 12 mei besproken.

Meer weten?

  • Bekijk deze video over het event.
  • Meer informatie over het event vindt u hier.

 

Overige berichten

Deltacommissaris en gedeputeerde Roijackers verdiepen zich in de aanpak van het project Meanderende Maas

Publicatiedatum: 09 mei 2022Op uitnodiging van dijkgraaf Mario Jacobs brachten Deltacommissaris Peter Glas en de Brabantse gedeputeerde Hagar Roijackers op 4 april een werkbezoek...
Lees meer

Welke plannen heeft Gelderland met de Maas?

Publicatiedatum: 08 mei 2022Eind 2021 presenteerden de Nederlandse provincies en waterschappen hun plannen voor de komende zes jaar. In een serie van drie artikelen belichten we wat...
Lees meer

Rijk vraagt regio om voorstellen voor PAGW-projecten

Publicatiedatum: 06 mei 2022Minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) hebben regionale overheden en belangenorganisaties uitgenodigd om te reageren...
Lees meer