Publicatiedatum: 07 mei 2022

Internationale Maas-netwerkbijeenkomst op 12 mei in Roermond

In het stroomgebied van de Maas werken overheden uit Nederland, België, Duitsland, Frankijk en Luxemburg aan een toekomstbestendige Maas. Daartoe hebben zij geregeld overleg via de Internationale Maas Commissie en diverse bilaterale grenswateroverleggen. Omdat de Maas en haar zijrivieren grensoverschrijdende stroomgebieden hebben, is  een goede samenwerking tussen deze overheden van het allergrootste belang. Om deze grensoverschrijdende samenwerking een nieuwe bestuurlijke impuls te geven is er op 12 mei het event ‘Cross-border water rendez-vous Meuse Region’. “Hopelijk wordt het een jaarlijkse traditie. Want de bestuurders hebben genoeg met elkaar te bespreken,” aldus Fred van den Brink van de provincie Limburg.

Het event is een internationale netwerkbijeenkomst over waterbeheer in het stroomgebied van de Maas. Het is met name bedoeld voor bestuurders en bestuursadviseurs. “Voor het regionale watersysteem van de Maas, waar de wateroverlast van vorige zomer tot veel problemen in Duitsland (Eiffel), België (Ardennen) en Nederland (Zuid-Limburg) heeft geleid, liggen de bevoegdheden op verschillende niveaus. In Nederland heb je het dan vooral over provincies, waterschappen en gemeenten. In Duitsland en België liggen bevoegdheden deels anders en spelen ook de bestuurders van de federale overheden (Wallonië, Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen) en in Duitsland de Kreisen, een belangrijke rol bij het regionale waterbeheer.”

Natuurlijke manier

Inhoudelijk ligt de focus op 12 mei vooral op klimaatadaptatie in de grensoverschrijdende zijrivieren van de Maas. “We nodigen onze Duitse, Belgische, Franse en Nederlandse collega's uit om ontwikkelingen en best practices met elkaar te delen en in elkaars keuken te kijken. Maar vooral bieden we ruimte om informeel met elkaar te spreken. Zo versterken we de grensoverschrijdende samenwerking op een heel natuurlijke manier.”

De dag, die van 9:30 tot 16:30 plaatsvindt in de ECI Cultuurfabriek in Roermond, wordt geopend door Heide Jekel, afdelingshoofd van het Federaal Ministerie van Milieu, Natuurbehoud, Nucleaire Veiligheid en Consumentenbescherming van Noordrijn-Westfalen. Daarna zijn er lezingen en workshops over onderwerpen als het plan van aanpak ‘Extreem Laag Water’ waar de Internationale Maascommissie (IMC) aan werkt, grensoverschrijdende governance praktijken voor waterafvoer tijdens overstromingen en water- en bodemkwaliteit in relatie tot klimaatverandering.

Pre-event

Ter voorbereiding op 12 mei werd op 14 oktober 2021 een kort, digitaal pre-event georganiseerd. Er werd o.a. een film getoond met berichten van enkele ambassadeurs. Zij behartigen en promoten de grensoverschrijdende samenwerking in het Maasstroomgebied. Twee van hen, Patrick van der Broeck (dijkgraaf Waterschap Limburg) en de eerder genoemde Heide Jekel droegen bij aan een vruchtbare paneldiscussie. Verder werden tijdens breakout-sessies de onderwerpen voor 12 mei besproken.

Meer weten?

  • Bekijk deze video over het event.
  • Meer informatie over het event vindt u hier.

 

Overige berichten

Maaspartners buigen zich over een heldere activiteitenplanning tot eind 2023

Publicatiedatum: 14 juli 2022Langs de Maas werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, vier waterschappen, drie provincies en dertig gemeenten aan een...
Lees meer

Verlengde brug Veerweg Alphen wordt dankzij extra bijdragen Rijk en provincies toch gebouwd

Publicatiedatum: 14 juli 2022Door een extra financiële bijdrage van het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant wordt de verlengde brug in de Veerweg Alphen alsnog gebouwd....
Lees meer

Maasbestuurders ambassadeurs voor een drinkbare Maas

Publicatiedatum: 14 juli 2022“Wanneer we uit onze rivieren kunnen drinken, is het hele ecosysteem weer in balans.” Aldus ecoloog en filosoof Li An Phoa. Daarom vraagt ze...
Lees meer