Publicatiedatum: 14 december 2023

Kerstgroet van het Programmateam

Voordat 2024 aanbreekt is er, ook voor het programmateam van Deltaprogramma Maas een kerstreces. “Tijd voor de familie en ontspanning, zodat we er in januari weer helemaal tegenaan kunnen. Wij wensen al onze lezers een fijne kerstperiode en we zie hen graag weer in 2024!”

Speerpunten 2024
Met de afronding van het Programma Integraal Riviermanagement is een mooie basis gelegd voor twee vervolgsporen in 2024 voor de beleidsontwikkeling. Allereerst wordt er in 2024 een start gemaakt met de vervolguitwerkingen binnen IRM. Het gaat dan onder andere om het concreet maken van de beleidskeuzes rivierbodemligging en afvoercapaciteit. Uiteindelijk moet dit leiden tot een uitvoeringsstrategie voor de Maas. Daarnaast zal binnen het nationaal Deltaprogramma de uitwerking van de 6-jaarlijkse herijking starten. De uitdaging is om de inspanningen en producten van IRM en 6-jaarlijkse herijking zo goed mogelijk ‘over elkaar te leggen’ voor de Maas.

Naast deze beleidsprocessen weten we ook dat de uitvoeringskracht van de Maaspartijen de motor vormt waarmee we onze Maas klaar maken voor de toekomst. Er zijn vele projecten in vergevorderd stadium richting uitvoering. Daarnaast zijn er ook weer nieuwe locaties in beeld om in 2024 een start te maken. Dit zijn vooral locaties waar regionale wateren en de Maas samenkomen.  In deze projecten worden maatregelen voor herstel van sponswerking in het achterland en hoogwaterveiligheid, natuur, scheepvaart en waterkwaliteit voor de Maas samengebracht, mede vanuit het perspectief van Water en Bodem Sturend. Onlangs is een mooie uitwerking van 1 van deze locaties (regio ’s-Hertogenbosch) opgenomen in het laatste advies van het College van Rijksadviseurs (zie pagina 53 - 59).


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Impressie van SDM-vergadering 4 april

Publicatiedatum: 22 april 2024Op uitnodiging van wethouder Dirk Franssen van gemeente Roermond vond deze vergadering op ruim 80 meter hoogte plaats, in de TV-toren van Roermond. Vanaf...
Lees meer

Maas in beweging: Maas Cleanup

Publicatiedatum: 22 april 2024Maas Cleanup is een beweging van vrijwilligers, bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. In plaats van veroorzaker, willen zij...
Lees meer

‘Ruimte voor de zeespiegelstijging’: Rapport van Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 22 april 2024In december 2023 spraken we met Jos van Alphen, adviseur strategie en kennis binnen Staf Deltacommissaris, over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging....
Lees meer