Publicatiedatum: 14 juli 2022

Maasbestuurders ambassadeurs voor een drinkbare Maas

“Wanneer we uit onze rivieren kunnen drinken, is het hele ecosysteem weer in balans.” Aldus ecoloog en filosoof Li An Phoa. Daarom vraagt ze aandacht voor drinkbare rivieren. Ze schreef er een boek over en richtte het burgemeestersnetwerk Mayors for a drinkable Meuse op. Sinds kort is de Maas ambassadeur van dit netwerk.

Foto: Li An Phoa

Tijdens een kanotocht door het Canadese Noordpoolgebied ontdekte de in Rotterdam opgegroeide Phoa dat ze uit de rivier kan drinken. Maar als ze drie jaar later terugkeert kan dat niet meer. De eerste stappen voor mijnbouw en dammenwaren gezet, waardoor de natuurlijke balans verstoord was geraakt en de rivier vergiftigd. Vissen gingen dood, mensen werden ziek. Die ervaring laat haar niet meer los. Sindsdien vraagt Phoa aandacht voor drinkbare rivieren en spoort ze mensen aan tot actie. ‘Drinkbaar’ is overigens niet letterlijk, maar overdrachtelijk bedoeld en in de Europese context.

Laagste punt
Phoa: “Omdat een rivier vaak het laagste punt is van het land, zie je hierin terug wat wij als mensen gebruiken en hoe we leven. In ongeveer drie generaties tijd zijn drinkbare rivieren nagenoeg allemaal verdwenen doordat ze vervuild en vergiftigd zijn geraakt. Rivieren dragen de sporen van onze manier van leven, economie en landbouw. Ze zijn onze spiegel.”

Bewustwording
Het concept van een drinkbare rivier is inhoudelijk te koppelen aan bijvoorbeeld de Kader Richtlijn Water en de Schone Maas Waterketen. De kracht van Phoa’s visie zit ‘m in het stimuleren van bewustwording en betrokkenheid van burgers bij de rivier. Dat doet Phoa onder andere door samen met schoolklassen monsters van Maaswater te nemen en analyseren.  

Netwerk
Phoa richtte de stichting Drinkable Rivers op en vanuit die stichting liep zij in 2018 in twee maanden tijd duizend kilometer langs de Maas. Van de bron in Frankrijk tot de monding in de Noordzee. Tijdens die tocht ontstond het idee voor het netwerk Mayors for a drinkable Meuse. Samen met de burgemeesters van Charleville-Mézières, Namen en Cuijk richtte ze het op.

Bruggenbouwers
Een wereld met drinkbare rivieren is alleen mogelijk wanneer iedereen meedoet; bedrijven, overheden en burgers. Phoa: “Burgemeesters zijn de bruggenbouwers bij uitstek tussen al deze partijen. En ze kunnen niet alleen lokaal, maar in het hele stroomgebied partijen mobiliseren voor het vergezicht van een drinkbare Maas.”

Acties
Phoa wil dat het netwerk bijdraagt aan het realiseren van concrete acties die een drinkbare Maas dichterbij brengen. Actie staat voorop, het netwerk mag geen praatclub worden. “De komende jaren wordt het netwerk versterkt, uitgebreid en de deelnemers geïnspireerd. Dit laatste gebeurt in de vorm van fysieke evenementen (de laatste was vrijdag 10 juni 2022 in de gemeente Land van Cuijk), een online platform en een (online) gids. Zo kunnen partijen elkaar inspireren en aanmoedigen om bij te dragen aan de ambitie van Mayors for a drinkable Meuse.

Ambassadeur
Tijdens de stuurgroep vergadering van Deltaprogramma Maas op 23 juni 2022 is besloten dat de Maas vanaf nu ambassadeur is van Mayors for a drinkable Meuse. Dit betekent open staan om van andere Maas-burgemeesters, wethouders en andere Maas-bestuurders en professionals te leren en  ervaringen met anderen te delen. Dit kan op allerlei terreinen; toerisme, industrie, landbouw, vergunningen, ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, burgerparticipatie maar ook de Kader Richtlijn Water.

Meer weten?

Overige berichten

Organisaties moeten over hun schaduw heen stappen om naar de gezamenlijke opgave te kijken

Publicatiedatum: 25 juli 2023In gesprek met programmamanager Theo Reinders over het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg De watercrisis van juli 2021 leidde tot enorme maatschappelijke,...
Lees meer

Elke dag een beetje beter: naar een robuust systeem voor waterveiligheid

Publicatiedatum: 25 juli 2023Rob Wolbrink over de nieuwe waterveiligheidsvisie van waterschap Brabantse Delta De overstromingen van 2021 waren aanleiding voor veel waterschappen...
Lees meer

Zes overheden bundelen krachten voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid in Zuid-Limburg

Publicatiedatum: 25 juli 2023Zes overheden slaan de handen ineen voor een gezamenlijke verkenning gericht op het verbeteren van hoogwaterveiligheid, scheepvaartveiligheid en ruimtelijke...
Lees meer