Publicatiedatum: 11 mei 2021

Natuur RivierPark Maasvallei floreert

De nieuwe natuur in het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei, dat zich uitstrekt tussen
Maastricht en Thorn aan beide oevers van de Maas, floreert. Door de explosieve groei van bijzondere flora en fauna langs de Maas is het RivierPark Maasvallei hard op weg een van de meest bijzondere natuurgebieden in Europa te worden.

Grootschalig natuuronderzoek

Dit is de uitkomst van het onderzoek Maas in Beeld onder leiding van de ecologen Gijs Kurstjens en Kris van Looy. Door de omvang en het aaneengesloten karakter van het gebied is het aanbod bloemen en planten verdrievoudigd. Dieren als de aalscholver, de blauwe reiger, de das, het everzwijn, de rugstreeppad, de grauwe klauwier en de bever hebben zich definitief gevestigd in het RivierPark. Het aantal vlinders en libellen is verdubbeld. De begrazing van de natuur door Gallowayrunderen en Konikpaarden heeft voor meer structuur en patronen in een afwisselend landschap gezorgd.

Project Grensmaas als positieve impuls

De nieuwe natuur langs de Maasoever aan Nederlandse zijde is een rechtstreeks gevolg van de uitvoering van het project Grensmaas vanaf 2007: de rivierverruiming ter verbetering van de waterveiligheid in combinatie met de winning van zand en grind. De hoge rivierranden en de landbouwgronden hebben de afgelopen tien jaar plaats gemaakt voor lage, natuurlijke oevers. De natuurlijke bedding van de Maas is met ruim vijftien kilometer uitgebreid: een vertienvoudiging. Het project Grensmaas loopt in de gemeenten Sittard-Geleen en Stein nog tot 2027 en dan wordt er opnieuw zo’n 300 hectare natuur aan het RivierPark Maasvallei toegevoegd. Een aantal natuurgebieden aan Vlaamse zijde dateren uit de jaren negentig van de vorige eeuw, en zijn een stuk verder in ontwikkeling dan aan Nederlandse zijde. En ook hier wordt met ontgrinding nog extra ruimte gemaakt voor natuur.

Online symposium

Op vrijdag 21 mei organiseert projectbureau RivierPark Maasvallei het online symposium Maas in Beeld. De onderzoekers komen aan het woord, maar ook andere sprekers laten hun licht schijnen op het gebied, de uitdagingen en de kansen. De voormiddag eindigt met een debat waarin sprekers namens rivierbeheer, grind, natuurontwikkeling en beleid vertegenwoordigd zijn. Klik hier voor meer informatie over het symposium (aanmelden kan tot 15 mei). Kan je niet wachten tot het online symposium om de resultaten van het onderzoek Maas in Beeld door te nemen? Klik dan hier voor de digitale publicatie van Maas in Beeld.

Overige berichten

Voortgang IRM: eerste bouwstenen klaar

Publicatiedatum: 08 juli 2021De stuurgroep IRM heeft op 1 juli jl. twee belangrijke bouwstenen voor het Programma IRM vastgesteld: Beeld op de Rivieren en de Notitie Realistische Beleidsopties....
Lees meer

Aandacht en waardering voor Maaspark Ooijen-Wanssum

Publicatiedatum: 08 juli 2021De recent opgeleverde gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum staat volop in de publiciteit, nationaal én internationaal. Eind mei werd het projectgebied...
Lees meer

Advies Deltacommissaris: vasthouden aan waterveiligheidsnorm Maasvallei

Publicatiedatum: 08 juli 2021Het is gewenst om de waterveiligheidsnormen voor de Limburgse Maasvallei die in het Deltaprogramma 2015 zijn vastgesteld, ongemoeid te laten. Tot deze...
Lees meer