Publicatiedatum: 25 juli 2023

Wat kunnen we leren van Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well?

Afgelopen mei tekenden minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers, Gedeputeerde Lia Roefs, wethouder van Gemeente Bergen Antoon Splinter en bestuurder Jos Teeuwen van Waterschap Limburg, in het bijzijn van bewoners, de Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well. Hiermee zijn de afspraken voor de planuitwerkingsfase van de gebiedsontwikkeling in Well vastgelegd.

De Groene Well als nieuwe parel van de regio
In het project in het Maasdal gaan rivierverruiming, dijkversterking, beekherstel en gebiedsinrichting hand in hand. Door de rivierverruiming ontstaat ook een nieuw beekdal. De dijken komen landschappelijk en cultuurhistorisch gezien op de juiste plek en worden op gepaste wijze, hoger en sterker gemaakt. De dorpen zijn daardoor beter beschermd en de Maas krijgt meer ruimte. Door maaiveldverlagingen en de aanleg van een brug met een grotere overspanning ontstaat een betere doorstroming. Zo wordt tot in Roermond geprofiteerd van lagere waterstanden. En blijven bewoners en bedrijven in en bij het dorp Well beschermd. Verder blijft ook de cultuurhistorie van de historische dorpskern behouden en gaat de ruimtelijke kwaliteit er op vooruit voor het hele gebied.  

Slim samenspel met partners en betrokkenen
Met ondertekening van de bestuursovereenkomst is Groene Rivier Well dankzij een vlotte besluitvorming van verkenningsfase naar de daadwerkelijke uitwerking van het plan gegaan. In samenspraak met de bewoners van de omgeving worden de ontwerpen nu verder uitgewerkt. Zo bouwen partners en betrokkenen samen met de aangewezen organisaties aan een hoogwaterveilig, klimaatbestendig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap. Samen bepalen ze wat belangrijk is voor het gebied en versterken ze de dijken op een duurzame manier.

Duurzaam project, nu en in de toekomst
De Groene Rivier Well is een duurzaam project, omdat het op kleine schaal zowel de gevolgen als oorzaken van klimaatverandering tegengaat. De grond uit het gebied wordt bijvoorbeeld direct benut voor de aanleg van waterkeringen en dit zorgt voor minimale uitstoot tijdens werkzaamheden. Ook heeft Well als einddoel een natuurrijk gebied met inclusieve landbouw te zijn, waar voedselproductie gecombineerd wordt met landschapsbeheer, belevingswaarde, een gezonde bodem en een hoge biodiversiteit.

Meer lezen over Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well? Lees dan verder bij Waterschap Limburg.


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Impressie van SDM-vergadering 4 april

Publicatiedatum: 22 april 2024Op uitnodiging van wethouder Dirk Franssen van gemeente Roermond vond deze vergadering op ruim 80 meter hoogte plaats, in de TV-toren van Roermond. Vanaf...
Lees meer

Maas in beweging: Maas Cleanup

Publicatiedatum: 22 april 2024Maas Cleanup is een beweging van vrijwilligers, bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. In plaats van veroorzaker, willen zij...
Lees meer

‘Ruimte voor de zeespiegelstijging’: Rapport van Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 22 april 2024In december 2023 spraken we met Jos van Alphen, adviseur strategie en kennis binnen Staf Deltacommissaris, over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging....
Lees meer