Publicatiedatum: 25 juli 2023

Wat kunnen we leren van Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well?

Afgelopen mei tekenden minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers, Gedeputeerde Lia Roefs, wethouder van Gemeente Bergen Antoon Splinter en bestuurder Jos Teeuwen van Waterschap Limburg, in het bijzijn van bewoners, de Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well. Hiermee zijn de afspraken voor de planuitwerkingsfase van de gebiedsontwikkeling in Well vastgelegd.

De Groene Well als nieuwe parel van de regio
In het project in het Maasdal gaan rivierverruiming, dijkversterking, beekherstel en gebiedsinrichting hand in hand. Door de rivierverruiming ontstaat ook een nieuw beekdal. De dijken komen landschappelijk en cultuurhistorisch gezien op de juiste plek en worden op gepaste wijze, hoger en sterker gemaakt. De dorpen zijn daardoor beter beschermd en de Maas krijgt meer ruimte. Door maaiveldverlagingen en de aanleg van een brug met een grotere overspanning ontstaat een betere doorstroming. Zo wordt tot in Roermond geprofiteerd van lagere waterstanden. En blijven bewoners en bedrijven in en bij het dorp Well beschermd. Verder blijft ook de cultuurhistorie van de historische dorpskern behouden en gaat de ruimtelijke kwaliteit er op vooruit voor het hele gebied.  

Slim samenspel met partners en betrokkenen
Met ondertekening van de bestuursovereenkomst is Groene Rivier Well dankzij een vlotte besluitvorming van verkenningsfase naar de daadwerkelijke uitwerking van het plan gegaan. In samenspraak met de bewoners van de omgeving worden de ontwerpen nu verder uitgewerkt. Zo bouwen partners en betrokkenen samen met de aangewezen organisaties aan een hoogwaterveilig, klimaatbestendig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap. Samen bepalen ze wat belangrijk is voor het gebied en versterken ze de dijken op een duurzame manier.

Duurzaam project, nu en in de toekomst
De Groene Rivier Well is een duurzaam project, omdat het op kleine schaal zowel de gevolgen als oorzaken van klimaatverandering tegengaat. De grond uit het gebied wordt bijvoorbeeld direct benut voor de aanleg van waterkeringen en dit zorgt voor minimale uitstoot tijdens werkzaamheden. Ook heeft Well als einddoel een natuurrijk gebied met inclusieve landbouw te zijn, waar voedselproductie gecombineerd wordt met landschapsbeheer, belevingswaarde, een gezonde bodem en een hoge biodiversiteit.

Meer lezen over Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well? Lees dan verder bij Waterschap Limburg.

Overige berichten

Organisaties moeten over hun schaduw heen stappen om naar de gezamenlijke opgave te kijken

Publicatiedatum: 25 juli 2023In gesprek met programmamanager Theo Reinders over het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg De watercrisis van juli 2021 leidde tot enorme maatschappelijke,...
Lees meer

Elke dag een beetje beter: naar een robuust systeem voor waterveiligheid

Publicatiedatum: 25 juli 2023Rob Wolbrink over de nieuwe waterveiligheidsvisie van waterschap Brabantse Delta De overstromingen van 2021 waren aanleiding voor veel waterschappen...
Lees meer

Zes overheden bundelen krachten voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid in Zuid-Limburg

Publicatiedatum: 25 juli 2023Zes overheden slaan de handen ineen voor een gezamenlijke verkenning gericht op het verbeteren van hoogwaterveiligheid, scheepvaartveiligheid en ruimtelijke...
Lees meer