Deltaprogramma 2021: Versnellen en intensiveren om doelen 2050 te halen

Publicatiedatum: 13 oktober 2020Het Deltaprogramma 2021 met de herijkte deltabeslissingen en regionale voorkeursbeslissingen én concrete maatregelen op het gebied van waterveiligheid,...
Lees meer

Beeld op Rivier de Maas

Publicatiedatum: 13 oktober 2020In de afgelopen maanden hebben ‘langs’ de Maas drie digitale ontwerpsessies plaatsgevonden in het kader van het IRM-werkspoor Beeld op de Rivieren....
Lees meer

IRM-bouwdagen Maas

Publicatiedatum: 13 oktober 2020In november 2020 vinden de eerste IRM-bouwdagen plaats. Omdat de bouwdagen digitaal zijn, wordt het programma verdeeld over twee dagen. Voor de Maasregio...
Lees meer

Beleidsuitwerking vervallen status winterbed

Publicatiedatum: 13 oktober 2020Voor de zomer hebben Maaspartijen, de deltacommissaris en de minister van I&W met elkaar afgesproken dat – zodra een dijk aan de huidige norm...
Lees meer

Gezocht: pilotprojecten Integraal Riviermanagement

Publicatiedatum: 13 oktober 2020In de Voorjaarsnota 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een deel van de IRM-middelen uit het Deltafonds naar voren gehaald. Als gevolg...
Lees meer

Nieuwe voorzitter SDM bekend: Peter Smit

Publicatiedatum: 08 juni 2020Peter Smit is de nieuwe gedeputeerde Water en Bodem van de provincie Noord-Brabant en hij heeft de voorzittershamer van Rik Grashoff overgenomen voor...
Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

* verplichte velden

Contact

Deltaprogramma Maas
p/a Waterschap Aa en Maas
Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch
info@deltaprogrammamaas.nl
www.deltaprogramma.nl/maas