Ontwerp Nationaal Water Programma gepubliceerd

Publicatiedatum: 11 mei 2021Op dit moment ligt het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) ter inzage. Het NWP – dat een nadere uitwerking vormt van de Nationale Omgevingsvisie...
Lees meer

Verkenning waterreservoirs langs de Maas

Publicatiedatum: 11 mei 2021Beschikbaarheid van voldoende water nu en in de toekomst is belangrijk vanuit verschillende perspectieven. Het bufferen van water in en langs de Maas kan...
Lees meer

Programma IRM legt ook keuzes Barro-reserveringen vast

Publicatiedatum: 11 mei 2021Tijdens de SDM-vergadering van afgelopen maart is gesproken over de Barro-reserveringen voor binnendijkse maatregelen waterveiligheid. De regio heeft daarbij...
Lees meer

Voorverkenning ten noorden van Venlo van start

Publicatiedatum: 11 mei 2021In de Noordelijke Maasvallei, ten noorden van Venlo spelen op en langs de Maas tal van initiatieven en opgaven, zoals plannen voor de verplaatsing van...
Lees meer

Helderheid over begrensde gebiedsontwikkelruimte Maasvallei

Publicatiedatum: 11 mei 2021Op 30 maart jl. heeft minister Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer geïnformeerd over de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de nadere beleidsuitwerking...
Lees meer

Terugblik Ontwerpatelier Maas 2050 - Water Verbindt

Publicatiedatum: 11 mei 2021Op woensdag 28 april namen vele waterbestuurders en andere betrokkenen deel aan het online Bestuurlijk Ontwerpatelier Maas 2050 – Water Verbindt....
Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

* verplichte velden

Contact

Deltaprogramma Maas
p/a Waterschap Aa en Maas
Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch
info@deltaprogrammamaas.nl
www.deltaprogramma.nl/maas