Publicatiedatum: 14 december 2023

Inspraak ontwerpbesluiten voor dijkverbetering Arcen

Op dit moment zijn de Maasdijken niet hoog en sterk genoeg om Arcen goed te beschermen tegen hoogwater. De dijken zullen aanzienlijk verhoogd en versterkt moeten worden om Arcen in de  komende decennia veilig te houden.

Om op integrale wijze aan deze hoogwaterveiligheidsopgave invulling te geven, gaat het Waterschap Limburg een project uitvoeren met drie onderdelen:

  • Dijkverbetering over het gehele dijktraject, te weten dijkverhoging en –versterking;
  • Dijkverlegging in Arcen Noord. Hiermee wordt meer ruimte van de Maas gecreëerd die op andere plekken door dijkversterkingen wordt weggenomen;
  • Beekherstel/vispassage Lingsforterbeek bij de watermolen in Arcen Zuid.

Op 6 december j.l. zijn de ontwerpbesluiten die voor dit project nodig zijn, gepubliceerd in het Provinciaal Blad: Provinciaal blad 2023, 14275 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Gedurende 6 weken, van 7 december 2023 t/m 17 januari 2024 kan iedereen op deze plannen inspreken.

Meer informatie over het project met een mooie 3D-impressie van de uit te voeren maatregelen is te vinden op de projectensite van het Waterschap: Dijkversterking Arcen - Waterschap Limburg

Ondanks de visuele impact van de hogere dijken zal de ruimtelijke kwaliteit van het gebied er op vooruit gaan, door een goede landschappelijke inpassing van de dijk en diverse aanvullende ruimtelijke maatregelen. Deze kwaliteitswinst kan mede dankzij een financiële bijdrage van de Provincie Limburg en  gemeente Venlo tot stand worden gebracht.


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Impressie van SDM-vergadering 4 april

Publicatiedatum: 22 april 2024Op uitnodiging van wethouder Dirk Franssen van gemeente Roermond vond deze vergadering op ruim 80 meter hoogte plaats, in de TV-toren van Roermond. Vanaf...
Lees meer

Maas in beweging: Maas Cleanup

Publicatiedatum: 22 april 2024Maas Cleanup is een beweging van vrijwilligers, bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. In plaats van veroorzaker, willen zij...
Lees meer

‘Ruimte voor de zeespiegelstijging’: Rapport van Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 22 april 2024In december 2023 spraken we met Jos van Alphen, adviseur strategie en kennis binnen Staf Deltacommissaris, over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging....
Lees meer