Publicatiedatum: 14 december 2023

Inspraak ontwerpbesluiten voor dijkverbetering Arcen

Op dit moment zijn de Maasdijken niet hoog en sterk genoeg om Arcen goed te beschermen tegen hoogwater. De dijken zullen aanzienlijk verhoogd en versterkt moeten worden om Arcen in de  komende decennia veilig te houden.

Om op integrale wijze aan deze hoogwaterveiligheidsopgave invulling te geven, gaat het Waterschap Limburg een project uitvoeren met drie onderdelen:

  • Dijkverbetering over het gehele dijktraject, te weten dijkverhoging en –versterking;
  • Dijkverlegging in Arcen Noord. Hiermee wordt meer ruimte van de Maas gecreëerd die op andere plekken door dijkversterkingen wordt weggenomen;
  • Beekherstel/vispassage Lingsforterbeek bij de watermolen in Arcen Zuid.

Op 6 december j.l. zijn de ontwerpbesluiten die voor dit project nodig zijn, gepubliceerd in het Provinciaal Blad: Provinciaal blad 2023, 14275 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Gedurende 6 weken, van 7 december 2023 t/m 17 januari 2024 kan iedereen op deze plannen inspreken.

Meer informatie over het project met een mooie 3D-impressie van de uit te voeren maatregelen is te vinden op de projectensite van het Waterschap: Dijkversterking Arcen - Waterschap Limburg

Ondanks de visuele impact van de hogere dijken zal de ruimtelijke kwaliteit van het gebied er op vooruit gaan, door een goede landschappelijke inpassing van de dijk en diverse aanvullende ruimtelijke maatregelen. Deze kwaliteitswinst kan mede dankzij een financiële bijdrage van de Provincie Limburg en  gemeente Venlo tot stand worden gebracht.


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Een duik in de toekomst met de tussenbalans van het kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 14 december 2023We spraken met Jos van Alphen over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Deze werd bekend gemaakt tijdens het Nationaal Deltacongres op 9...
Lees meer

Co Verdaas benoemd tot Deltacommissaris voor Nationaal Deltaprogramma

Publicatiedatum: 14 december 2023De ministerraad heeft op voorstel van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de voordracht van Co Verdaas als regeringscommissaris...
Lees meer

Ontwerp Programma IRM is klaar

Publicatiedatum: 14 december 2023Het Ontwerp Programma IRM, voormalig genaamd Ontwerp Programma onder de Omgevingswet IRM, is klaar.
Lees meer