Publicatiedatum: 25 juli 2023

Kent u het werk van de Signaalgroep Deltaprogramma al?

De Signaalgroep Deltaprogramma is verantwoordelijk voor het monitoren van veranderingen in het klimaat en andere relevante factoren voor het Deltaprogramma, met een focus op klimaatverandering. Ze gebruiken indicatoren en modellen om trends en toekomstige omstandigheden te identificeren en brengen jaarlijks advies uit aan de Deltacommissaris.

Door veranderingen in klimaat, zeespiegel, hydrologie en ruimtegebruik te monitoren, wordt beoordeeld of aanpassingen van deltabeslissingen en voorkeursstrategieën nodig zijn op basis van de gesignaleerde ontwikkelingen. De Signaalgroep let daarin ook op maatschappelijke trends en ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor het Deltaprogramma. Hierbij wordt onder andere gelet op de opvattingen van Nederlanders over klimaatverandering en de inschatting van risico's met betrekking tot klimaatgerelateerde onderwerpen, zoals waterveiligheid, wateroverlast en watertekort. De Signaalgroep werkt nauw samen met verschillende kennisinstellingen en andere relevante groepen binnen en buiten het Deltaprogramma, en hun bevindingen worden besproken in werksessies om bijstelling van beslissingen en strategieën mogelijk te maken.

De Signaalgroep brengt elk najaar advies uit aan de Deltacommissaris. In het meest recente advies van 2022 staan drie onderwerpen centraal:

  • Maatschappelijke weerbaarheid
  • Grip op grilligheid
  • Ruimtelijke ontwikkelingen


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Een duik in de toekomst met de tussenbalans van het kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 14 december 2023We spraken met Jos van Alphen over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Deze werd bekend gemaakt tijdens het Nationaal Deltacongres op 9...
Lees meer

Co Verdaas benoemd tot Deltacommissaris voor Nationaal Deltaprogramma

Publicatiedatum: 14 december 2023De ministerraad heeft op voorstel van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de voordracht van Co Verdaas als regeringscommissaris...
Lees meer

Ontwerp Programma IRM is klaar

Publicatiedatum: 14 december 2023Het Ontwerp Programma IRM, voormalig genaamd Ontwerp Programma onder de Omgevingswet IRM, is klaar.
Lees meer