Publicatiedatum: 25 juli 2023

Kent u het werk van de Signaalgroep Deltaprogramma al?

De Signaalgroep Deltaprogramma is verantwoordelijk voor het monitoren van veranderingen in het klimaat en andere relevante factoren voor het Deltaprogramma, met een focus op klimaatverandering. Ze gebruiken indicatoren en modellen om trends en toekomstige omstandigheden te identificeren en brengen jaarlijks advies uit aan de Deltacommissaris.

Door veranderingen in klimaat, zeespiegel, hydrologie en ruimtegebruik te monitoren, wordt beoordeeld of aanpassingen van deltabeslissingen en voorkeursstrategieën nodig zijn op basis van de gesignaleerde ontwikkelingen. De Signaalgroep let daarin ook op maatschappelijke trends en ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor het Deltaprogramma. Hierbij wordt onder andere gelet op de opvattingen van Nederlanders over klimaatverandering en de inschatting van risico's met betrekking tot klimaatgerelateerde onderwerpen, zoals waterveiligheid, wateroverlast en watertekort. De Signaalgroep werkt nauw samen met verschillende kennisinstellingen en andere relevante groepen binnen en buiten het Deltaprogramma, en hun bevindingen worden besproken in werksessies om bijstelling van beslissingen en strategieën mogelijk te maken.

De Signaalgroep brengt elk najaar advies uit aan de Deltacommissaris. In het meest recente advies van 2022 staan drie onderwerpen centraal:

  • Maatschappelijke weerbaarheid
  • Grip op grilligheid
  • Ruimtelijke ontwikkelingen


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Anne-Marie Hitipeuw geeft vervolg aan Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

Publicatiedatum: 03 juli 2024Anne-Marie Hitipeuw: "Het is niet langer alleen preventie, maar we moeten ons ook beter voorbereiden op de impact van extreme weersomstandigheden"....
Lees meer

Integrale aanpak toekomstige ontwikkelingen in de Henriëttewaard

Publicatiedatum: 03 juli 2024In het gebied de Henriëttewaard ligt van oudsher een verdedigingslinie, maar naast deze verdedigingslinie heeft het gebied nog veel meer te bieden....
Lees meer

Introductie nieuwe programmamanager Waterveiligheid en Ruimte Limburg: Katya Ivanova

Publicatiedatum: 03 juli 2024Sinds mei dit jaar heeft Katya Ivanova het stokje overgenomen als programmamanager voor het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg. Katya brengt een...
Lees meer