Publicatiedatum: 25 juli 2023

Kent u het werk van de Signaalgroep Deltaprogramma al?

De Signaalgroep Deltaprogramma is verantwoordelijk voor het monitoren van veranderingen in het klimaat en andere relevante factoren voor het Deltaprogramma, met een focus op klimaatverandering. Ze gebruiken indicatoren en modellen om trends en toekomstige omstandigheden te identificeren en brengen jaarlijks advies uit aan de Deltacommissaris.

Door veranderingen in klimaat, zeespiegel, hydrologie en ruimtegebruik te monitoren, wordt beoordeeld of aanpassingen van deltabeslissingen en voorkeursstrategieën nodig zijn op basis van de gesignaleerde ontwikkelingen. De Signaalgroep let daarin ook op maatschappelijke trends en ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor het Deltaprogramma. Hierbij wordt onder andere gelet op de opvattingen van Nederlanders over klimaatverandering en de inschatting van risico's met betrekking tot klimaatgerelateerde onderwerpen, zoals waterveiligheid, wateroverlast en watertekort. De Signaalgroep werkt nauw samen met verschillende kennisinstellingen en andere relevante groepen binnen en buiten het Deltaprogramma, en hun bevindingen worden besproken in werksessies om bijstelling van beslissingen en strategieën mogelijk te maken.

De Signaalgroep brengt elk najaar advies uit aan de Deltacommissaris. In het meest recente advies van 2022 staan drie onderwerpen centraal:

  • Maatschappelijke weerbaarheid
  • Grip op grilligheid
  • Ruimtelijke ontwikkelingen

Overige berichten

Organisaties moeten over hun schaduw heen stappen om naar de gezamenlijke opgave te kijken

Publicatiedatum: 25 juli 2023In gesprek met programmamanager Theo Reinders over het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg De watercrisis van juli 2021 leidde tot enorme maatschappelijke,...
Lees meer

Elke dag een beetje beter: naar een robuust systeem voor waterveiligheid

Publicatiedatum: 25 juli 2023Rob Wolbrink over de nieuwe waterveiligheidsvisie van waterschap Brabantse Delta De overstromingen van 2021 waren aanleiding voor veel waterschappen...
Lees meer

Zes overheden bundelen krachten voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid in Zuid-Limburg

Publicatiedatum: 25 juli 2023Zes overheden slaan de handen ineen voor een gezamenlijke verkenning gericht op het verbeteren van hoogwaterveiligheid, scheepvaartveiligheid en ruimtelijke...
Lees meer