Publicatiedatum: 22 april 2024

Saskia Borgers nieuwe dijkgraaf Waterschap Limburg

Sinds 21 februari is Saskia Borgers de dijkgraaf van het Waterschap Limburg, en dus ook de vice-voorzitter van de Stuurgroep Deltaprogramma Maas.

Saskia Borgers is geen onbekende in de wereld van het water. Tot aan de verkiezingen van vorig jaar was ze hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daar had ze onder andere financiën, personeel en organisatie, huisvesting, inkoop, duurzaamheid en participatie in haar portefeuille.

Ze koos onder meer voor Limburg omdat het werkgebied van Waterschap Limburg veel facetten kent die elders in het land niet voorkomen: het heuvellandschap bijvoorbeeld met z’n specifieke eigenschappen en de invloed van het buitenland op het watersysteem in de hele provincie.

De nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg is oorspronkelijk afkomstig uit Geleen, maar opgegroeid in het oosten van het land. Ze studeerde af als milieu-socioloog en is naar haar Limburgse roots teruggekeerd, met een veel management- en bestuurservaring in haar bagage.

Saskia Borgers heeft inmiddels de eerste bijeenkomst van de stuurgroep bijgewoond. Sterker nog, die vond plaats in de televisietoren in Roermond, de plaats waar ook het Waterschap Limburg kantoor houdt. Vanaf de meer dan honderd meter hoge toren waren de Maas en de monding van de Roer in haar volle glorie te zien.

Haar eerste indruk van de Stuurgroep Deltaprogramma Maas was positief. "Uiteraard spreekt de doelstelling mij als dijkgraaf enorm aan. Samenwerken aan een toekomstbestendige Maas is belangrijk. De kracht van het water is dat het alles en iedereen bij elkaar brengt. Dat zie je in deze stuurgroep ook.”

Als iedereen bij elkaar is, dan moet je ook zorgen dat de verschillende deelnemers van mekaar begrijpen wat er speelt. "En daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Mijn streven is om de verschillende perspectieven van de SDM-deelnemers te verbinden en er mede voor zorgen dat het goede gesprek gevoerd wordt. Zo kunnen wij uiteindelijk samen het verschil gaan maken en onze Maas klaarmaken voor de toekomst.”

Op de foto 
Saskia Borgers (links) en Saskia Boelema (rechts) in de televisietoren in Roermond, met uitzicht op de Maas.


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Impressie van SDM-vergadering 4 april

Publicatiedatum: 22 april 2024Op uitnodiging van wethouder Dirk Franssen van gemeente Roermond vond deze vergadering op ruim 80 meter hoogte plaats, in de TV-toren van Roermond. Vanaf...
Lees meer

Maas in beweging: Maas Cleanup

Publicatiedatum: 22 april 2024Maas Cleanup is een beweging van vrijwilligers, bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. In plaats van veroorzaker, willen zij...
Lees meer

‘Ruimte voor de zeespiegelstijging’: Rapport van Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 22 april 2024In december 2023 spraken we met Jos van Alphen, adviseur strategie en kennis binnen Staf Deltacommissaris, over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging....
Lees meer