Publicatiedatum: 25 juli 2023

Zes overheden bundelen krachten voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid in Zuid-Limburg

Zes overheden slaan de handen ineen voor een gezamenlijke verkenning gericht op het verbeteren van hoogwaterveiligheid, scheepvaartveiligheid en ruimtelijke kwaliteit in het zuiden van Limburg. Zoals aangekondigd in een artikel over het project Zuidelijk Maasdal in de Maasinformatiebrief van april, hebben de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, het Waterschap Limburg, de Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten en Meerssen op 13 juni een startdocument voor de verkenning Zuidelijk Maasdal getekend. Het project heeft als doel om oplossingen te vinden voor diverse nationale en regionale uitdagingen in het Maasgebied, van de Belgische grens bij Eijsden tot aan de monding van de Geul bij Voulwames. In het najaar zal een informatie- en participatieronde van start gaan om het project te presenteren aan het publiek.

De gemeenschap denkt mee
De partners nodigen bewoners, bedrijven en instanties uit om actief deel te nemen aan het project. Zij krijgen de mogelijkheid om eigen oplossingsrichtingen aan te dragen of de reeds benoemde oplossingen aan te vullen met hun eigen wensen, initiatieven en kansen. Meer informatie over de verkenning en het participatieproces is beschikbaar op www.platformparticipatie.nl. Daarnaast organiseert het projectteam in het najaar een eerste bijeenkomst.

Besluitvorming in 2026
Na de verkenningsfase wordt er één voorkeursoplossing gekozen, bestaande uit diverse maatregelen. Uiteindelijk neemt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursbeslissing, die gepland staat voor 2026.

Overige berichten

Organisaties moeten over hun schaduw heen stappen om naar de gezamenlijke opgave te kijken

Publicatiedatum: 25 juli 2023In gesprek met programmamanager Theo Reinders over het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg De watercrisis van juli 2021 leidde tot enorme maatschappelijke,...
Lees meer

Elke dag een beetje beter: naar een robuust systeem voor waterveiligheid

Publicatiedatum: 25 juli 2023Rob Wolbrink over de nieuwe waterveiligheidsvisie van waterschap Brabantse Delta De overstromingen van 2021 waren aanleiding voor veel waterschappen...
Lees meer

Kent u het werk van de Signaalgroep Deltaprogramma al?

Publicatiedatum: 25 juli 2023De Signaalgroep Deltaprogramma is verantwoordelijk voor het monitoren van veranderingen in het klimaat en andere relevante factoren voor het Deltaprogramma,...
Lees meer