Meanderende Maas voorbeeld van goede samenwerking tussen Rijk en regio

Publicatiedatum: 25 april 2023Meanderende Maas is een voorbeeld van goede samenwerking tussen Rijk en regio in het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Dat blijkt...
Lees meer

Verkenning Zuidelijk Maasdal als voorbeeld voor IRM

Publicatiedatum: 25 april 2023Vanwege de samenhang tussen de projecten Aanpak Vaarweg Maastricht en de IRM-pilot Maasoevers is besloten dat er één integrale gebiedsgerichte...
Lees meer

Leren van het verleden voor de opgaven van nu

Publicatiedatum: 25 april 2023“Ingrepen in de leefomgeving worden kwalitatief beter en breder geaccepteerd als er voor het ontwerp al een goede analyse is gedaan naar de cultuurhistorie...
Lees meer

Beleidstafel en Deltares: “Absolute bescherming tegen wateroverlast is niet mogelijk. Een betere voorbereiding wel.”

Publicatiedatum: 25 april 2023De Beleidstafel wateroverlast en hoogwater en Deltares komen tot dezelfde conclusie: de gevolgen van extreme neerslag kunnen niet altijd voorkomen worden....
Lees meer

Xander de Gans: “We moeten de ervaringen van projecten benutten bij de verdere ontwikkeling van IRM”

Publicatiedatum: 25 april 2023Als lid van het programmateam van het Deltaprogramma Maas en in mijn rol bij Rijkswaterstaat, houd ik mij vooral bezig met het creëren van overzicht...
Lees meer

Programmateam Deltaprogramma Maas: “2023 wordt een spannend jaar!”

Publicatiedatum: 13 december 2022“Komend jaar zal waarschijnlijk geheel in het teken staan van het “inregelen” van integrale gebiedsontwikkeling en wordt daardoor een...
Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

* verplichte velden

Contact

Deltaprogramma Maas
p/a Waterschap Aa en Maas
Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch
info@deltaprogrammamaas.nl
www.deltaprogramma.nl/maas