Internationale Maas-netwerkbijeenkomst op 12 mei in Roermond

Publicatiedatum: 07 mei 2022In het stroomgebied van de Maas werken overheden uit Nederland, België, Duitsland, Frankijk en Luxemburg aan een toekomstbestendige Maas. Daartoe...
Lees meer

Rijk vraagt regio om voorstellen voor PAGW-projecten

Publicatiedatum: 06 mei 2022Minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) hebben regionale overheden en belangenorganisaties uitgenodigd om te reageren...
Lees meer

Projecten Maas in één overzicht: meerdere opgaven centraal

Publicatiedatum: 21 maart 2022Werken aan een toekomstbestendige Maas betekent werken aan meerdere opgaven tegelijkertijd. Want naast hoogwaterveiligheid, bevaarbaarheid, ecologische...
Lees meer

Ernstige wateroverlast Limburg leidt tot beleidstafel en Limburgse propositie

Publicatiedatum: 20 december 2021Wat zijn de meest urgente maatregelen om de ernstige wateroverlast in Zuid-Limburg in juli 2021 te voorkomen? Het is aan de tijdelijke beleidstafel Wateroverlast...
Lees meer

Wat speelt er in Europa?

Publicatiedatum: 20 december 2021De staf van de Deltacommissaris heeft onlangs verkend wat er in Europa speelt met relevantie voor het Deltaprogramma. Ze keken daarbij naar beleid, regelgeving,...
Lees meer

"Voor de inhoudelijke werkgroep Maas wordt 2022 mogelijk een zeer intensief jaar"

Publicatiedatum: 20 december 2021Xander de Gans “Voor een goede samenwerking langs de Maas zijn kennis delen en werken vanuit dezelfde uitgangspunten cruciaal. In 2022 zie ik...
Lees meer

2021: wat een jaar!

Publicatiedatum: 20 december 2021Klimaatverandering en extreem weer leiden tot grote opgaven langs de Maas. Afgelopen zomer was daar een vreselijke en indrukwekkende illustratie van. Het...
Lees meer

De NPO-serie ‘Langs de Maas’: een must see voor al onze partners!

Publicatiedatum: 20 december 2021Hij was je misschien al lang opgevallen. Maar we brengen ‘m voor de zekerheid tóch even onder de aandacht: de prachtige NPO-serie ‘Langs...
Lees meer

Werken aan riviernatuur langs de Maas: drie Maaspartners aan ‘t woord

Publicatiedatum: 20 december 2021Foto: Zwarte ooievaar Op basis van onder andere de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) wordt in Nederland gewerkt...
Lees meer

Ondertussen in Den Haag…..

Publicatiedatum: 20 december 2021Afgelopen november vonden in de Tweede Kamer twee interessante bijeenkomsten plaats. Donderdag 11 november was er een rondetafelgesprek over de overstromingen...
Lees meer

Groen licht voor dijkverlegging in Arcen

Publicatiedatum: 28 september 2021Op 27 september 2021 heeft minister Visser de eerste bestuursovereenkomst voor een dijkverlegging (systeemmaatregel) in de Limburgse Noordelijke Maasvallei...
Lees meer

Hoogwater zomer 2021

Publicatiedatum: 28 september 2021Het hoogwater van juli dit jaar was een extreme en unieke gebeurtenis met enorme impact. Het hoogwater is op vele manieren vastgelegd en onderwerp van...
Lees meer