Nieuwe gezichten in de SDM!

Publicatiedatum: 28 september 2021Onlangs is zowel in de provincie Brabant als in Limburg een nieuw College aangetreden. Dat betekent ook 2 nieuwe gezichten in de Stuurgroep Deltaprogramma...
Lees meer

Kansen in beeld voor dijkversterking met gebiedseigen grond

Publicatiedatum: 28 september 2021Het toepassen van gebiedseigen grond bij dijkversterkingen kan veel voordeel opleveren. Zo is er milieuwinst te boeken door minder transportbewegingen,...
Lees meer

Ruimte voor de Maas bij Oeffelt zorgt voor meer waterveiligheid

Publicatiedatum: 28 september 2021Net voor de zomervakantie hebben zeven partijen de bestuursovereenkomst voor het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt ondertekend. Hiermee slaan zij...
Lees meer

Nationaal Deltacongres: 11 november in Maastricht

Publicatiedatum: 28 september 2021Op donderdag 11 november vindt het twaalfde Nationale Deltacongres plaats met als hoofdthema ‘Water als sturend principe’ vanuit het MECC in...
Lees meer

Pré-verkenning waterberging Maas afgerond

Publicatiedatum: 28 september 2021Wat zijn de mogelijkheden voor het bufferen van water langs de Maas om zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van de kwetsbaarheid voor watertekorten?...
Lees meer

Deltaprogramma 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden

Publicatiedatum: 28 september 2021Minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat heeft op Prinsjesdag het Deltaprogramma 2022 met als ondertitel ‘Iedere schop in de grond klimaatbestendig’...
Lees meer

Voortgang IRM: eerste bouwstenen klaar

Publicatiedatum: 08 juli 2021De stuurgroep IRM heeft op 1 juli jl. twee belangrijke bouwstenen voor het Programma IRM vastgesteld: Beeld op de Rivieren en de Notitie Realistische Beleidsopties....
Lees meer

Aandacht en waardering voor Maaspark Ooijen-Wanssum

Publicatiedatum: 08 juli 2021De recent opgeleverde gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum staat volop in de publiciteit, nationaal én internationaal. Eind mei werd het projectgebied...
Lees meer

Advies Deltacommissaris: vasthouden aan waterveiligheidsnorm Maasvallei

Publicatiedatum: 08 juli 2021Het is gewenst om de waterveiligheidsnormen voor de Limburgse Maasvallei die in het Deltaprogramma 2015 zijn vastgesteld, ongemoeid te laten. Tot deze...
Lees meer

Nieuwe serie WBP's in aantocht

Publicatiedatum: 11 mei 2021Elke 6 jaar ontwikkelen de waterschappen een Waterbeheerprogramma of Waterbeheerplan (WBP). Daarin staan de doelen voor de komende zes jaar en geeft het...
Lees meer

Natuur RivierPark Maasvallei floreert

Publicatiedatum: 11 mei 2021De nieuwe natuur in het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei, dat zich uitstrekt tussen Maastricht en Thorn aan beide oevers van de Maas, floreert....
Lees meer

Ontwerp Nationaal Water Programma gepubliceerd

Publicatiedatum: 11 mei 2021Op dit moment ligt het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) ter inzage. Het NWP – dat een nadere uitwerking vormt van de Nationale Omgevingsvisie...
Lees meer